Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Доклад на Европейската комисия за конвергенцията от 2022 г.

Euro Symbolic 1996

В Доклада за конвергенцията за 2022 г. се оценява напредъкът на България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция към присъединяването към еврозоната. Това са седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото. В доклада се стига до заключението, че:

  • Само Хърватия и Швеция отговарят на критерия за ценова стабилност.
  • Всички държави членки изпълняват критерия за публичните финанси, с изключение на Румъния, която е единствената държава членка, обект на процедура при прекомерен дефицит.
  • България и Хърватия са двете държави членки, които изпълняват критерия за обменния курс.
  • България, Хърватия, Чехия и Швеция изпълняват критерия за дългосрочните лихвени проценти.

Европейската комисия заключи, че Хърватия е готова да приеме еврото на 1 януари 2023 г., с което броят на държавите членки от еврозоната става двадесет. В доклада се констатира, че Хърватия изпълнява четирите номинални критерия за конвергенция и нейното законодателство е напълно съвместимо с изискванията на Договора и Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Оценката на Комисията се допълва от доклада за конвергенцията на ЕЦБ, който също беше публикуван днес.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
1 Юни 2022 г.