Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Държавна помощ: ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Airplane

Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 12.78 млн. евро (25 млн. лева) в подкрепа на туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си поради пандемията от коронавирус и въведените ограничения, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата представлява повторно въвеждане на мярка, одобрена от Комисията през юли 2020 г. (SA.58050), чийто срок на действие изтече на 31 декември 2021 г.

Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за всички туроператори с валиден лиценз в България, независимо от държавата на регистрация и държавата на произход на пътуващия. Отговарящите на условията бенефициери ще имат право да получат по 35 евро за всеки пътник, който е резервирал туристически пакет с тях, включващ полет до България. Допустимостта е ограничена до полети между 1 юни 2021 г. и 14 май 2022 г. Целта на мярката е да се стимулира входящият туризъм с благоприятно непряко въздействие в много области като хотелиерство, ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост, транспорт, културни и спортни прояви. Тя ще улесни достъпа до финансиране и ще смекчи внезапния недостиг на ликвидни средства, пред който са изправени засегнатите дружества.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта i) няма да надвишава 2.3 млн. евро на бенефициер; и ii) ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г. Поради това Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, можете да намерите тук.

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под № SA.102193 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Данни

Дата на публикуване
22 Mарт 2022 г.