Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Държавна помощ: ЕК удължава възможността оперативна помощ да бъде предоставяна на някои регионални летища

Летище
(c) European Union, 2012

Европейската комисия удължи до 4 април 2027 г. възможността оперативна помощ да бъде предоставяна на някои регионални летища съгласно Насоките от 2014 г. относно държавните помощи за летища и авиокомпании. Останалата част от насоките остава приложима без допълнителни промени.

Насоките от 2014 г. относно държавните помощи за летища и авиокомпании позволяват на държавите членки да предоставят, при определени условия, оперативна помощ на регионални летища с по-малко от 3 милиона пътници годишно, за да стигнат до състояние, в което да покриват разходите си. В насоките се определя десетгодишен преходен период, през който такава помощ може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар. Преходният период изтича на 4 април 2024 г.

Насоките позволяват също на държавите членки да предоставят оперативна помощ при по-благоприятен режим (т.е. с по-силен интензитет на помощта) на летища с до 700 000 пътници годишно, които изпитват повече трудности да покриват разходите си. Първоначално предвидена за 5 години, през 2018 г. тази възможност беше удължена до края на преходния период през април 2024 г.

След приемането на насоките през 2014 г. европейският сектор на въздухоплаването претърпя сериозна криза поради пандемията от коронавирус и здравните и пътните ограничения, приети с цел овладяване на нейното разпространение. Енергийната криза, последвала военната агресия на Русия срещу Украйна, се отрази допълнително на сектора, по-специално чрез значително увеличаване на разходите за енергия на летищните оператори. По-специално приходите на регионалните летища бяха по-малки, а разходите им по-големи, което се отрази неблагоприятно на тяхната рентабилност. Това би могло да доведе до затваряне на някои регионални летища, което от своя страна може да окаже отрицателно въздействие върху свързаността в целия ЕС.

С оглед на тези извънредни обстоятелства Комисията реши да удължи с три години — до 4 април 2027 г., преходния период, през който държавите членки могат да предоставят помощ за покриване на оперативните разходи на регионални летища. Това ще позволи на държавите членки да подкрепят регионалните летища, за да станат рентабилни и да покриват разходите си. Специалният режим за летища с годишен пътникопоток до 700 000 пътници също се удължава до 4 април 2027 г.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Данни

Дата на публикуване
7 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България