Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК актуализира пазарните стандарти за продукти на хранително-вкусовата промишленост

Supermarket

Европейската комисия предложи преразглеждане на съществуващите пазарни стандарти, приложими за редица продукти на хранително-вкусовата промишленост като плодове и зеленчуци, плодови сокове и конфитюри, мед, домашни птици и яйца. Предложените изменения следва не само да помогнат на потребителите да правят по-информиран избор от гледна точка на здравословното хранене, но и да допринесат за предотвратяване на разхищението на храни.

Областите, обхванати от предложенията на Комисията, включват:

  • Етикетиране на произхода: определят се по-ясни и задължителни правила за етикетиране на произхода на мед, ядки и сушени плодове, узрели банани, както и почистени, преработени и нарязани плодове и зеленчуци (като например опаковани салатни листа). В случай на смеси, върху етикета трябва да бъде посочена и държавата (или държавите) на произход, което ще увеличи прозрачността за потребителите и би насърчило производството на съответните продукти в ЕС.
  • Разхищение на храни: предложените изменения обхващат проблема с хранителните отпадъци и отпадъците от опаковки. Ще се предвиди например освобождаване от задължението за съответствие с пазарните стандарти за т.нар. „грозни“ плодове и зеленчуци (с външни дефекти, но иначе подходящи за местна/директна консумация), продавани на местно равнище и пряко от производителите на потребителите. Оползотворяването им в прясно състояние ще осигури допълнителни възможности за потребителите да купуват пресни плодове и зеленчуци на по-достъпни цени и ще бъде от полза за производителите, осъществяващи дейност в къси вериги на доставки. Могат да бъдат продавани и определени продукти, засегнати от природни бедствия или други извънредни обстоятелства, стига да бъдат безопасни за консумация.
  • Опаковане: продуктите, предназначени за даряване, могат да бъдат освободени от основните изисквания за етикетиране. Това ще ограничи не само етикетирането, но и административната тежест, с което ще се стимулира участието на стопанските субекти в даренията. 
  • Плодови сокове: ще бъде възможно плодовите сокове да носят обозначението „без добавени захари“, за да се поясни, че те, за разлика от плодовите нектари, не могат да съдържат добавени захари — особеност, която не е известна на повечето потребители. Наред с това, за да се отговори на нарастващото търсене на продукти с по-ниско съдържание на захар, върху етикетите на плодовите сокове с променен състав ще може да се поставя обозначението „сок от плодове с намалено съдържание на захар“. С оглед на опростяването и адаптирането към потребителските вкусове наименованието „кокосова вода“ вече може да се използва заедно с „кокосов сок“.
  • Конфитюри и мармалади: количеството вложен плод в конфитюрите ще бъде увеличено от 350 g на най-малко 450 g (при конфитюрите екстра качество това количество ще е 550 g) на килограм краен продукт. По този начин на потребителите ще се предлага продукт с по-малко свободни захари и повече плодове, отколкото в наличните към момента изделия. Наименованието „мармалад“, което досега беше разрешено само за цитрусови конфитюри, ще може вече да се използва за всички конфитюри, като целта е да се осигури възможност за адаптиране на наименованието на продукта към наименованията, използвани най-широко на местно равнище.
  • Яйца: ще бъде разрешено използването на слънчеви панели в открити площи за свободно отглеждане на кокошки — носачки на яйца, с което ще се увеличи предлагането на енергия от възобновяеми източници. Също така маркирането на яйцата ще се извършва директно в стопанствата, с което ще се подобри проследимостта.

За повече информация:

Съобщеное за медиите

Доклад за оценката на въздействието относно преразглеждане на пазарните стандарти на ЕС за селскостопански продукти с цел гарантиране на навлизането и предлагането на устойчиви продукти

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на т.нар. „Директиви за закуските“ относно меда, соковете от плодове, плодовите конфитюри и дехидратираните консервирани млека

Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно новите пазарни стандарти за ябълково и крушово вино и за бобовите култури

Платформа „Споделете мнението си“: предложения във връзка с яйцата и домашните птици

Платформа „Споделете мнението си“: предложения във връзка с плодовете и зеленчуците

Пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците

Пазарни стандарти за яйцата

Пазарни стандарти за птичето месо  

Данни

Дата на публикуване
21 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България