Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия5 Юни 2023 г.Представителство в България

ЕК и СЗО поставят началото на знакова инициатива в областта на електронното здравеопазване

EU Digital COVID Certificate - Use for travel, Greece

Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) обявиха началото на знаково партньорство в областта на електронното здравеопазване.

През юни 2023 г. СЗО ще започне да надгражда системата на цифровия COVID сертификат на ЕС чрез създаване на световна система, която ще улесни глобалната мобилност и ще защити гражданите по целия свят от настоящи и бъдещи заплахи за здравето. Това е първият градивен елемент на глобалната мрежа на СЗО за електронно здравно сертифициране, в рамките на която ще бъде разработен широк набор от цифрови продукти за осигуряване на по-добро здраве за всички.

Въз основа на Стратегията на ЕС в областта на световното здравеопазване и Глобалната стратегия за електронно здравеопазване на държавите — членки на СЗО, инициативата следва споразумението от 2 декември 2022 г., подписано от комисар Кириакиду и генералния директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус за засилване на стратегическото сътрудничество по глобални здравни въпроси. Това ще укрепи допълнително стабилната многостранна система, в основата на която стои СЗО и която се ръководи от силен ЕС.

Партньорството ще включва тясно сътрудничество при разработването, управлението и прилагането на системата на СЗО, като се използва богатият технически експертен опит на Европейската комисия в тази област. Първата стъпка е да се гарантира, че настоящите цифрови сертификати на ЕС продължават да функционират ефективно.

Световна система на СЗО, която се основава на опита на ЕС

Един от ключовите елементи в действията на Европейския съюз срещу пандемията от COVID-19 беше цифровият COVID сертификат. За да улесни свободното движение в рамките на своите граници, ЕС своевременно въведе оперативно съвместими сертификати за COVID-19 (наречени „цифрови COVID сертификати на ЕС“). Въз основа на технологии и стандарти с отворен код системата позволи също така свързването на държави извън ЕС, които издават сертификати съгласно спецификациите на ЕС за цифровите COVID сертификати, като се превърна в най-широко използваното решение в целия свят.

От началото на пандемията СЗО се ангажира с всички региони на СЗО за определяне на общи насоки за тези сертификати. За да спомогне за укрепването на глобалната подготвеност в областта на здравеопазването по отношение на нарастващите заплахи за здравето, СЗО разработва глобална мрежа за електронно здравно сертифициране, която надгражда здравите основи на рамката, принципите и отворените технологии на ЕС за цифровия COVID сертификат. С това сътрудничество СЗО ще улесни процеса в световен мащаб в рамките на собствената си структура с цел да се даде възможност на света да се възползва от сближаването в областта на цифровите сертификати. Горепосоченото включва определянето на стандарти и валидирането на цифрови подписи с цел предотвратяване на измами. В този процес СЗО няма да има достъп до каквито и да било лични данни, които ще останат в обхвата на изключителните правомощия на правителствата.

Първият градивен елемент на световната система на СЗО ще започне да функционира през юни 2023 г. като целта е тя да бъде постепенно разгърната през идните месеци.

Дългосрочно цифрово партньорство за постигане на по-добро здравеопазване за всички

За да се улесни приемането на цифровите COVID сертификати на ЕС от СЗО и да се допринесе за тяхното функциониране и по-нататъшно развитие, Европейската комисия и СЗО се споразумяха да си партнират в областта на електронното здравеопазване.

Това партньорство ще работи за техническото разработване на системата на СЗО с поетапен подход за обхващане на допълнителни случаи на употреба, които могат да включват например цифровизацията на международния сертификат за ваксинация или профилактика. Разширяването на обхвата на тези цифрови решения ще бъде от съществено значение за осигуряването на по-добро здравеопазване за гражданите по целия свят.

Това сътрудничество се основава на споделените ценности и принципи на прозрачност и откритост, приобщаване, отчетност, защита на данните и неприкосновеност на личния живот, сигурност, възможност за разрастване на световно равнище и справедливост. Европейската комисия и СЗО ще работят заедно за насърчаване на максималното възприемане и участие в световен мащаб. Особено внимание ще бъде отделено на равните възможности за участие на най-нуждаещите се — страните с ниски и средни доходи.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Електронно здравеопазване (who.int)

Цифров COVID сертификат на ЕС (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
5 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България