Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EК инвестира над 233 млн. евро в стратегически проекти за околна среда и климат в 10 държави, включително България

програма LIFE

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата LIFE в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт.

Финансирането, отпуснато за дванайсетте проекта, ще подпомогне България, Чехия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Литва, Австрия, Полша и Финландия да постигнат своите национални цели в областта на околната среда и климата и да допринесат към екологичния преход на ЕС.

В България финансираната инициатива е по линия на програмата LIFE „Климат“: стратегически интегриран проект LIFE-SIP CLIMA-SUMP, в който участват шест общини – София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Проектът има за цел да подпомогне местните органи да създадат административни, организационни, технически и финансови условия за пълното изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност и постигането на мобилност с нулеви емисии. Сред целите на проекта е преодоляване на административните, организационни и финансови предизвикателства и изграждане на климатично неутрално и устойчиво общество. Проектът обхваща 30% от населението на България и включва дейности като изграждане на общински капацитет, мобилизиране на ресурси, координиране и мониторинг на мерки и насърчаване на участието на заинтересованите страни.

За повече информация, вижте кратките описания на стратегическите проекти по LIFE и съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
22 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България