Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК изпрати предварителни констатации на „Apple“ и започна допълнително разследване за несъответствие

акт за цифровите пазари (DMA)

Европейската комисия информира „Apple“ за предварителното си становище, че неговите правила за „App Store“ са в нарушение на Законодателния акт за цифровите пазари (DMA), тъй като не позволяват на разработчиците на приложения свободно да насочват потребителите към алтернативни канали за предлагане и съдържание. 

Освен това Комисията откри нова процедура за несъответствие срещу „Apple“ във връзка с опасения, че неговите нови договорни изисквания за разработчици на приложения и магазини за приложения — трети страни, включително новата „основна такса за технологии“ на „Apple“, не успяват да гарантират ефективно спазване на задълженията на „Apple“ съгласно Акта за цифровите пазари. 

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Днес е много важен ден за ефективното прилагане на Законодателния акт за цифровите пазари: изпратихме предварителните констатации на „Apple“. Предварителната ни позиция е, че „Apple“ не позволява наблюдението изцяло. Наблюдението е от ключово значение да се гарантира, че разработчиците на приложения са по-малко зависими от магазините за приложения на пазачите на информационния вход и че потребителите са запознати с по-добрите оферти. Също така започнахме производство срещу „Apple“ във връзка с т.нар. такса за основни технологии и различни правила за разрешаване на магазини за приложения на трети страни и странично зареждане. Общността на разработчиците и потребителите имат желание да предложат алтернативи на „App Store“. Ще проверим, за да гарантираме, че „Apple“ не възпрепятства тези усилия.“ 

Повече информация е налична в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
24 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България