Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК изяснява правното тълкуване на формсажорни обстоятелства за земеделските стопани

форсмажорни обстоятелства - ОСП

Европейската комисия прие съобщение с разяснения за използването на понятията непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор в случаи на непредвидими и екстремни метеорологични явления. Комисията изяснява правното тълкуване на тези понятия с цел да подсигури плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП) за засегнатите земеделски стопани. 

Съобщението е част от действията на ЕК в отговор на опасенията на земеделските стопани за намаляване на административната тежест и гарантира еднакво прилагане на мерките в целия ЕС от страна на националните администрации.

Понятието за форсмажорните обстоятелства позволява на стопаните, които не са били в състояние да изпълнят всички изисквания на ОСП поради извънредни събития извън техния контрол като тежки суши и наводнения да не губят подпомагането по линия на ОСП. В днешното съобщение се пояснява, че форсмажор може да се прилага за всички земеделски стопани в определен район, засегнат от тежки и непредвидими природни бедствия или метеорологични явления. Това означава, че земеделските стопани, намиращи се в засегнатия район, няма да е необходимо да попълват индивидуални искания или да предоставят доказателства за изпълнението на условията за непреодолима сила. Този разширен обхват на прилагане ще намали административната тежест и ще улесни бързата реакция от страна на държавите членки.

Януш Войчеховски, комисар по въпросите на земеделието, заяви: "Работим усилено, за да отговорим на опасенията на земеделските стопани за по-малко бюрокрация и по-голяма гъвкавост. Селското стопанство е една от професиите, изложени в най-голяма степен на изменението на климата и последиците от него. При непредвидени екстремни климатични явления земеделските стопани рискуват да загубят всичко, за което са работили. Днешното съобщение дава сигурност, че те ще получават своите плащания по ОСП, дори ако не са в състояние да изпълнят всички обичайни задължения. Не е необходимо допълнително безпокойство, когато става въпрос за драматични природни бедствия."

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
30 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България