Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК намалява допълнително бюрокрацията за сливащите се предприятия

The Berlaymont Building and European Flags

Европейската комисия прие пакет от мерки за допълнително опростяване на процедурите си за преглед на концентрациите съгласно Регламента на ЕС за сливанията. Пакетът съдържа: i) преработен Регламент за прилагане на Регламента за сливанията („регламент за прилагане“), ii) известие относно опростената процедура („известие“) и iii) съобщение относно предаването на документи („съобщение“).

Очаква се днешният пакет от мерки да донесе значителни ползи за предприятията и консултантите от гледна точка на подготвителната работа и свързаните с нея разходи. Той има за цел да се опрости и разшири обхватът на извършвания от Комисията преглед на безпроблемните сливания („опростени случаи“). С него също така се цели да се намали обемът на информацията, необходима за уведомяване за сделките във всички случаи, и да се оптимизира предаването на документи. По този начин днешният пакет допринася за постигането на целта на Комисията за намаляване на изискванията за докладване с 25 %, както беше обявено в нейното съобщение относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Новите правила ще се прилагат от 1 септември 2023 г.

Очаква се всички тези промени също да опростят като цяло контактите, предхождащи уведомлението, което допълнително ще намали времето, необходимо за тези обсъждания. Допълнителна подробна информация за основните промени може да бъде намерена в обяснителна бележка, която придружава преразгледаните правила, и в документа с въпроси и отговори.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно мерките за допълнително опростяване на процедурите си за преглед на концентрациите

Вж. специалната уебстраница на ГД „Конкуренция“, на която са публикувани преразгледаният Регламент за прилагане и преразгледаното Известие относно опростената процедура, всички становища на заинтересованите страни, представени в контекста на оценката, както и първоначалната оценка на въздействието и доклада за оценката на въздействието.

Данни

Дата на публикуване
20 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България