Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК насърчава споделянето на данни и иновациите за постигане на интелигентна, стабилна и устойчива туристическа екосистема в ЕС

Проверка на туристи на летище
(c) European Union, 2021

Комисията публикува днес съобщение, в което са представени градивните елементи за едно общо европейско пространство на данни за туризма. Това пространство на данни ще позволи на туристическите предприятия и публичните органи да споделят широк набор от данни, което ще подпомогне разработването на иновативни туристически услуги, ще подобри устойчивостта на туристическата екосистема и ще укрепи нейната икономическа конкурентоспособност.

Туризмът е сложна промишлена екосистема, която се развива с бързи темпове и същевременно генерира и потребява огромно количество данни. Общото европейско пространство на данни за туризма ще:

  • Улесни споделянето на данни от различни източници, като например предприятия, местни органи и академични среди, обединявайки усилията на обществеността и другите заинтересовани страни при оформянето на ключовите характеристики на пространството на данни. Например данните за потреблението на енергия в хотелите могат да подпомогнат текущото проследяване на въздействието на туризма върху околната среда в конкретна дестинация.
  • Насърчи достъпа до данни за широк кръг от ползватели, включително бизнес посредници, управители на дестинации, доставчици на туристически услуги и други. Например дадено стартиращо предприятие, предлагащо туристически услуги, основани на ИИ, ще може да използва по-релевантни данни. Отделните туристически агенти ще имат по-добър поглед върху туристическите оферти в различните градове, региони и зад граница. Местните органи ще разполагат с повече информация за туристическите потоци. Това ще помогне на предприятията, и по-специално на по-малките предприятия, както и на местните органи, да създават нови услуги, а също и да ги подобряват и персонализират, и ще подпомогне вземането на решения, свързани с устойчивостта на предлаганите от тях туристически услуги.
  • Насърчи една последователна, надеждна и ефикасна рамка за управлението на това общо европейско пространство на данни за туризма, основаваща се на спазването на съществуващото законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на данните, както и на общи стандарти, определени на равнището на ЕС. То ще осигури модел за управление на данните, разработен от всички заинтересовани страни в туристическата екосистема: държавите членки, местните и регионалните органи и частния сектор, както и институциите на ЕС, с подкрепата на финансиране от ЕС.
  • Предложи оперативна съвместимост между различните области на данни, както и между секторните пространства на данни, като например общите европейски пространства на данни за мобилността; енергоползването; околната среда; здравеопазването; интелигентните общности; културното наследство, и други сектори с отчетливи връзки с туристическото изживяване.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съобщение относно общо европейско пространство на данни

Туристическа екосистема на ЕС

План-график на прехода за туризма

Информационно табло на ЕС за туризма

 

Данни

Дата на публикуване
20 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България