Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК обяви план за действие за електроенергийните мрежи и списък със 166 трансгранични проекти за енергийна инфраструктура

Комисар Кадри Симсон

Европейската комисия оповести план за действие за по-ефективно функциониране и развитие на електроенергийните мрежи в ЕС. Предложеният план цели да стимулира изпълнението на Европейския зелен пакт на базата на вече въведената благоприятна правна рамка.

План за действие бе представен от Кадри Симсон, комисар по въпросите на енергетиката. Наред с това ЕК прие първия списък на Съюза с проекти от общ и взаимен интерес в съответствие с Европейския зелен пакт. Това са 166 трансгранични инфраструктурни проекти, които ще се ползват от ускорени процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и ще бъдат допустими за финансова подкрепа от ЕС по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В списъка е и проект за междусистемна връзка за водород между Гърция и България. Този списък е приет съгласно преразгледания Регламент за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), с който се прекратява подкрепата за инфраструктурата за изкопаеми горива и се поставя акцент върху трансграничната енергийна инфраструктура на бъдещето.

Планът за действие

Планът за действие съдържа мерки за решаване на проблема с липсващите връзки за прехода към чиста енергия:

  • Ускоряване на изпълнението на съществуващи и нови проекти;
  • Електроенерийните мрежи да поемат повече електроенергия от възобновяеми източници в енергийната система чрез управление на работата на системните оператори и националните регулатори;
  • въвеждане на регулаторни стимули;
  • Повишена прозрачност и подобрени мрежови тарифи;
  • Достъп до финансиране за проекти за интелигентни мрежи и модернизиране на разпределителни мрежи;
  • По-бързо издаване на разрешения;
  • Подобряване и гарантиране на веригата на доставки.

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60% до 2030 г. Мрежите ще трябва да бъдат приспособени към една по-цифровизирана, децентрализирана и гъвкава система с милиони покривни слънчеви панели, термопомпи и местни енергийни общности, които споделят своите ресурси, повече енергия, произвеждана от възобновяеми източници в морето, повече електрически превозни средства за зареждане и нарастващи потребности от производство на водород. Необходими са инвестиции в размер на 584 милиарда евро, като се има предвид, че 40% от разпределителните мрежи са на повече от 40 години, а се очаква трансграничната преносна способност да се удвои до 2030 г.

За повече информация 

Въпроси и отговори – проекти от общ и взаимен интерес

Въпроси и отговори – план за действие за електроенергийните мрежи

Данни

Дата на публикуване
28 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България