Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия25 Aприл 2023 г.Представителство в България

ЕК обявява първата покана към дружествата за съвместно купуване на газ

Gas stove

Европейската комисия започва първата по рода си процедура, в рамките на която европейските дружества ще регистрират своите потребности от закупуване на газ чрез механизма AggregateEU, като подготовка за съвместните покупки на газ на равнище ЕС. Това е ключова междинна цел за ЕС в процеса на подготовка за следващата зима чрез съгласувано и навременно запълване на газохранилищата с помощта на колективната му пазарна мощ за договаряне на по-добри цени с международните доставчици.

Регистрираните дружества разполагат с една седмица – до 2 май – за да отговорят на тази първа покана за обединяване на търсенето. Когато заявките за газ бъдат подадени от отделните дружества, поисканите количества ще бъдат обединени и обявени на търг на световния пазар. След като чрез механизма AggregateEU колективното търсене на Европа бъде свързано с предлагането на международните доставчици на газ, участващите дружества ще започнат преговори с доставчиците по договорните условия за покупката и доставката на газа. Комисията няма да играе никаква роля в тези преговори. Първите споразумения за покупка се очакват преди лятото.

По-нататък търговете ще бъдат устройвани редовно – на всеки два месеца през следващия 12-месечен срок. Остава възможността за записване за механизма AggregateEU. Досега са се регистрирали 76 дружества, а други са в процес на записване. Освен това 11 дружества са готови да предлагат услуги като централен купувач или като представител (вж. документа с въпроси и отговори).

Държавите членки са поели задължение да участват в обединяването на търсенето за най-малко 15 % от националните си цели за съхранението на газ, което представлява около 13,5 милиарда кубични метра газ годишно. Целите за съхранението на газ и за съвместните покупки на газ бяха договорени през 2022 г. като спешни мерки в отговор на превръщането на енергийните доставки в оръжие от страна на Русия и на невижданите досега цени на енергоносителите след нахлуването на Русия в Украйна. Те са предназначени за намаляване на променливостта на цените, обезпечаване на сигурни и предвидими енергийни доставки и възползване от колективната пазарна тежест на Европа. С цел изпълнение на плана REPowerEU и разнообразяване на енергийните доставки на ЕС, руският газ се изключва от съвместните покупки.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори

Енергийна платформа на ЕС

AggregateEU

План REPowerEU

Данни

Дата на публикуване
25 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България