Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Aприл 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК обявява участието на 100 града в мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове до 2030 г.

Mисия за градовете

Европейската комисия обяви100-те града в ЕС, които ще участват в мисията на ЕС за 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града до 2030 г. (т.нар. „мисия за градовете“). Стоте града са от всички 27 държави от ЕС, като още 12 града са от държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране към Хоризонт Европа — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.)

В нашите градски райони живеят 75 % от гражданите на ЕС. В световен мащаб в градските райони се потребяват повече от 65 % от световната енергия, което представлява над 70 % от емисиите на CO2. Поради това е важно градовете да действат като екосистеми за експериментиране и иновации, за да помогнат на всички останали в прехода към неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Мисията за градовете ще получи финансиране в размер на 360 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“ за периода 2022—2023 г., за да поеме по пътя към иновации с цел неутралност по отношение на климата до 2030 г. Действията в областта на научните изследвания и иновациите ще бъдат насочени към чистата мобилност, енергийната ефективност и екологосъобразното градоустройствено планиране и ще предложат възможност за създаване на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в полезно взаимодействие с други програми на ЕС.

Ползите за градовете включват съобразени с конкретните нужди консултации и помощ от специална платформа на мисията, управлявана от NetZeroCities, допълнителни възможности за финансиране, както и възможност за участие в големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за създаване на контакти, обмен на добри практики между градовете и подкрепа за включване на гражданите в мисията.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
28 Aприл 2022 г.