Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК одобри българска схема за държавна помощ за земеделски стопани

България ЕС

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 61,3 милиона евро (120 милиона лева) за подпомагане на земеделските стопани, производителите на зърно и маслодайни култури в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за да се подкрепят мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Съгласно схемата, подкрепата ще се състои от помощ в ограничен размер под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради трудностите на селскостопанския пазар, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна.

По-специално, съгласно българската схема помощта 1) няма да надвишава 280,000 евро на бенефициер; и 2) ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2024 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка за мерки при кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно временната рамка при кризи и преход и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии може да бъде намерена на този линк.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под No SA.112832 в регистъра на държавните помощи на уебсайта за конкуренция на ЕК, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Данни

Дата на публикуване
7 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България