Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия6 Септември 2023 г.Представителство в България

EК определи шест големи платформи като „пазачи на информационния вход“ съгласно Законодателния акт за цифровите пазари

ЕК определи за пръв път „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers) – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Посочени са и общо 22 основни платформени услуги.

Пазачи на информационния вход

Съгласно Законодателния акт за цифровите пазари (ЗАЦП), Европейската комисия определи днес за пръв път шест големи платформи като „пазачи на информационния вход“ (gatekeepers) – това са Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Посочени са общо 22 основни платформени услуги (вж. илюстрацията), предоставяни от пазачите на информационния вход. Шестте платформи разполагат с шест месеца, за да гарантират пълно спазване на задълженията по ЗАЦП за всяка от определените от тях основни платформени услуги.

Съгласно ЗАЦП, ЕК може да определи цифровите платформи като „пазачи на информационния вход“, ако те предоставят важен портал между предприятията и потребителите във връзка с основните платформени услуги. Днешните решения за определяне са следствие от 45-дневен процес на разглеждане, проведен от Комисията след уведомлението от страна на Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft и Samsung за техния потенциален статут на пазачи на информационния вход.

Успоредно с това Комисията започна четири пазарни разследвания, за да оцени допълнително изявленията на Microsoft и Apple, като заяви, че въпреки че са достигнали праговете, някои от техните основни платформени услуги не се определят като портали:

  • Microsoft: Bing, Edge и Microsoft Advertising;
  • Apple: iMessage.

Съгласно ЗАЦП тези разследвания целят да установят дали от фирмите е представено достатъчно оправдано възражение, което доказва, че съответните услуги не следва да се определят.

Освен това Комисията започна пазарно разследване, за да оцени допълнително дали iPadOS на Apple следва да бъде посочена за пазач на информационния вход, въпреки че не отговаря на праговете.

ЕК стигна до заключението, че въпреки че Gmail, Outlook.com и Samsung Internet Browser отговарят на праговете съгласно ЗАЦП, за да бъдат определени като пазачи на информационния вход, Alphabet, Microsoft и Samsung са предоставили достатъчно обосновани аргументи, показващи, че тези услуги не се определят като портали за съответните основни платформени услуги. Поради това Комисията реши да не определя Gmail, Outlook.com и Samsung Internet Browser като основни платформени услуги. Следователно Samsung не е определена като пазач на информационния вход за някоя от основните платформени услуги.

Законодателният акт за цифровите пазари, който е в сила от ноември 2022 г. и се прилага от май 2023 г., има за цел да гарантира достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор и да възпира пазачите на информационния вход от налагане на несправедливи условия на предприятията и крайните ползватели, както и да осигурява отвореността на важните цифрови услуги.

За повече информация

Пълен текст на съобщението за медиите

Текст в Официален вестник на ЕС

Акт за цифровите пазари — информационен документ

Данни

Дата на публикуване
6 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България