Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК определя правила, съгласно които дружествата трябва да зачитат правата на човека и околната среда в световните вериги на стойността

Европейската комисия прие предложение за директива относно дружествената дължима грижа във връзка с устойчивостта.

Symbolic 2018

Предложението има за цел да насърчи устойчивото и отговорно поведение на дружествата по цялото протежение на световните вериги на стойността. Предприятията играят важна роля в изграждането на устойчива икономика и общество. От тях ще се изисква да установяват и, когато е необходимо, да предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятните въздействия от своите дейности върху правата на човека, като детския труд и експлоатацията на работниците, както и върху околната среда, например замърсяването и загубата на биологично разнообразие. Тези нови правила ще осигурят правна сигурност и равнопоставени условия на конкуренция за предприятията. За потребителите и инвеститорите те ще осигурят по-голяма прозрачност. Новите правила на ЕС ще тласнат напред екологичния преход и ще защитават правата на човека в Европа и извън нея.

Редица държави членки вече въведоха национални правила относно дължимата грижа, а някои дружества предприеха мерки по собствена инициатива. Необходимо е обаче по-широкомащабно подобрение, което е трудно постижимо с доброволни действия. С настоящото предложение се установява задължение за дружествена дължима грижа във връзка с устойчивостта с цел справяне с отрицателните въздействия върху правата на човека и околната среда.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
23 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България