Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК откри производство срещу „Meta“ във връзка със защитата на малолетни и непълнолетни във „Facebook“ и „Instagram“

Акт за цифровите услуги

Европейската комисия откри официално производство, за да прецени дали „Meta“, доставчикът на „Facebook“ и „Instagram“, може да е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги в областите, свързани със защитата на малолетните и непълнолетните лица. 

Комисията изразява загриженост, че системите и алгоритмите на „Facebook“ и „Instagram“ могат да стимулират поведенческите зависимости при децата. Комисията е загрижена и относно методите за гарантиране на възрастта и проверката, въведени от „Meta“.

Днешното откриване на производство се основава на предварителен анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от „Meta“ през септември 2023 г., отговорите на „Meta“ на официалните искания за информация на Комисията, публично достъпните доклади и собствения анализ на ЕК. Откриването на производство оправомощава Комисията да предприеме по-нататъшни действия по правоприлагане, като например приемане на временни мерки и решения за неспазване. 

На 30 април 2024 г. Комисията вече откри официално производство срещу „Meta“ относно заблуждаващата реклама, политическото съдържание, механизмите за уведомяване и предприемане на действия, достъпа до данни за изследователите, както и относно липсата на ефективен граждански дискурс в реално време на трета страна и инструмент за наблюдение на изборите преди изборите за Европейски парламент.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
16 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България