Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EК откри производство срещу TikTok по Акта за цифровите услуги

ЕК

Европейската комисия откри официално производство срещу TikTok, за да прецени дали има нарушение на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) в области, свързани със защитата на малолетните и непълнолетните лица, прозрачността на рекламата, достъпа до данни, както и управлението на риска от дизайн, предизвикващ пристрастяване, както и вредно съдържание.

Решението за започване на производство е взето въз основа на предварителното разследване, проведено до момента, включително анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от TikTok през септември 2023 г. Взети са предвид и отговорите на TikTok на официалните искания на Комисията за информация – относно незаконното съдържаниезащитата на малолетните и непълнолетните лица и достъпа до данни.

Откриването на официално производство оправомощава Комисията да предприеме по-нататъшни действия по правоприлагане, като например временни мерки и решения за неспазване.  

TikTok беше определен за много голяма онлайн платформа (VLOP) на 25 април 2023 г. съгласно Законодателния акт на ЕС за цифровите услуги, след като обяви, че има 135,9 милиона активни потребители месечно в ЕС. Четири месеца след това, TikTok е трябвало да започне да спазва редица задължения, определени в DSA.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
19 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България