Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК отправя призив екологичната устойчивост да заеме централно място в системите за образование и обучение на ЕС

Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Glasgow, United Kingdom / COP26

Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно обучението за екологична устойчивост. Целта на предложението е да се подпомогнат държавите членки, училищата, висшите учебни заведения, неправителствените организации и всички образователни институции при предоставянето на учещите на разбиране и умения в областта на устойчивостта, изменението на климата и околната среда. В новата европейска рамка за компетентностите в областта на устойчивостта, публикувана от Съвместния изследователски център, която също е на разположение от днес, се очертават компетентностите, необходими за екологичния преход, включващи критично мислене, инициативност, зачитане на природата и разбиране на въздействието, което ежедневните действия и решения оказват върху околната среда и климата в световен мащаб.

Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „Aнгажираността на младежта революционизира начина, по който гледаме на климата и околната среда. Чрез нашите програми за младежта, Европейския корпус за солидарност и DiscoverEU насърчаваме стремежа към устойчивост с участието на нашата младеж. Това е стъпка напред в работата за по-добро интегриране на устойчивостта в образованието“.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „В цяла Европа се извършва огромна работа, за да се помогне на децата, младите хора и възрастните да научат и да се ангажират с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и устойчивостта. Нашата цел е да надграждаме тези усилия и да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да поставим устойчивостта в центъра на системите за образование и обучение. Всички учещи от ранна възраст се нуждаят от възможности да се запознаят с екологичната устойчивост и да предприемат действия в тази посока, за да опазят нашата планета и нашето бъдеще“.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
14 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България