Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК отпуска 9,5 милиона евро за трансгранично отразяване на новини, свързани с ЕС

мултимедийни действия

Европейската комисия ще отпусне 9,5 милиона евро на медиите в ЕС за създаване и разпространение на информация чрез цифрови технологии и за иновативни аудио формати. 

Тези средства ще бъдат разпределени чрез две покани за представяне на предложения, обявени днес, с 5 милиона евро за цифрови репортажи и 4,5 милиона евро за аудио репортажи. 

Тези покани са част от мултимедийните действия, които финансират обща информация, новини и програми за обществеността от европейска гледна точка. Тяхната цел е да се повиши видимостта на работата на институциите на ЕС, на решенията, които те вземат, и на стъпките, свързани с изграждането на ЕС. Целта е гражданите да бъдат информирани за начина, по който решенията, взети на равнището на ЕС, ги засягат.

Първата покана има за цел да финансира два проекта за разпространение на цифрово съдържание на поне шест европейски езика и е насочена към новинарски организации и разработчици на технологии. Проектите ще спомогнат за подготвяне и представяне на цифрова информация. Целта е на гражданите да се предостави широк избор на онлайн информационно съдържание чрез увеличаване на броя на независимата журналистика чрез цифрови формати. 

Втората покана има за цел да финансира проект, насочен към създаването на аудиоформати като новинарски емисии, репортажи, документални филми, списания и дебатни предавания, и е насочен към новинарски медии, и по-специално специализирани медии в аудио формат. Целта е да се увеличи обхватът на независимата журналистика чрез аудио формати, включително трансгранични, за да се възползват възможно най-много граждани на ЕС, особено в държави, в които информацията по въпросите на ЕС е ограничена. 

Участниците в проектите трябва да работят при пълна редакционна независимост. 

Срокът за кандидатстване е 19 септември 2024 г. Повече информация за критериите, процедурата за кандидатстване и сроковете можете да намерите тук и тук.

Данни

Дата на публикуване
17 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България