Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

EK подкрепя 225 проекта за реформи в държавите членки за подобряване на тяхната устойчивост, създаване на работни места и растеж

Press conference by Elisa Ferreira, European Commissioner, on Commission support for Member States’ reforms

Някои проекти за реформи също така са включени в националните планове за възстановяване и устойчивост.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Все още не сме се възстановили от пандемията, а преди две седмици в Европа избухна нова криза. Инструментът за техническа подкрепа ще продължи да подкрепя държавите членки и регионите при осъществяването на реформи, които могат да подобрят тяхната устойчивост, да подкрепят стратегиите им за растеж, да се подготвят за двойния цифров и екологичен преход и да гарантират ефикасни и гъвкави публични администрации.“

Реформите на държавите членки се подкрепят от ИТП с общ бюджет от 116,8 милиона евро за 2022 г. Инструментът за техническа подкрепа (ИТП) е базиран на търсенето инструмент, който предоставя съобразен с нуждите експертен опит. Това е също така гъвкав инструмент, който може бързо да бъде адаптиран към нововъзникващите нужди на държавите членки, по тяхно искане.

Проектите са тясно съгласувани с ключовите приоритети на Комисията: ИТП за 2022 г. ще продължи да подкрепя държавите членки при разработването и изпълнението на реформи, насочени към екологичния и цифровия преход, както и подобряването на оперативния капацитет и ефективността на техните публични администрации. Например 36 % от исканията са насочени към целите на Зеления пакт, а 51 % — към цифровия преход. Освен това 57 % от подбраните искания за подкрепа по ИТП за 2022 г. са свързани с реформи в рамките на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
9 Mарт 2022 г.