Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК поставя началото на Европейски център за алгоритмична прозрачност

Прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги
(c) European Union, 2020

Европейският център за алгоритмична прозрачност (ECAT) беше официално открит от Съвместния изследователски център на Европейската комисия в Севиля, Испания. 

Законодателният акт за цифровите услуги налага изисквания за управление на риска за дружествата, определени от Европейската комисия като много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки. Съгласно тази рамка определените платформи ще трябва да идентифицират, анализират и смекчават широк спектър от системни рискове на своите платформи, вариращи от начините, по които разпространението на незаконно съдържание и дезинформация може да бъде подсилено чрез техните услуги, до въздействието върху свободата на изразяване или свободата на медиите. По подобен начин трябва да бъдат оценени и смекчени специфичните рискове, свързани с онлайн насилието, основано на пола, и онлайн защитата на малолетните и непълнолетните лица и тяхното психично здраве. Плановете за смекчаване на риска на определените платформи и търсачки ще подлежат на независим одит и надзор от страна на Европейската комисия.    

ECAT ще осигури на Комисията собствен технически и научен експертен опит, за да се гарантира, че алгоритмичните системи, използвани от много големите онлайн платформи и търсачки, отговарят на изискванията за управление и смекчаване на риска и прозрачност в Законодателния акт за цифровите услуги. Това включва, наред с другите задачи, извършването на технически анализи и оценки на алгоритмите. Междудисциплинарен екип от експерти в областта на данните, ИИ, социалните науки и правото ще обедини своя експертен опит, за да оцени тяхното функциониране и да предложи най-добри практики за смекчаване на въздействието им. Това ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира задълбоченият анализ на докладите за прозрачността и самооценката на риска, представени от определените дружества, и да се извършват проверки на техните системи, когато това се изисква от Комисията.

Тази мисия не би могла да бъде изпълнена без подходящ капацитет за научни изследвания и прогнозиране, който е присъщ на подхода на ECAT. Изследователите на JRC ще надграждат и доразвиват дългогодишния си експертен опит в областта на изкуствения интелект (ИИ), който вече изигра важна роля при подготовката на други ключови нормативни актове, като Законодателния акт за ИИкоординирания план за ИИ и прегледа му от 2021 г. Изследователите от ECAT ще се съсредоточат не само върху идентифицирането и справянето със системните рискове, произтичащи от много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, но и върху проучването на дългосрочното въздействие на алгоритмите върху обществото.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Европейски център за алгоритмична прозрачност (ECAT)

Текстът на Законодателния акт за цифровите услуги в Официален вестник на ЕС

Законодателен акт за цифровите услуги — въпроси и отговори

Информационна страница за Законодателния акт за цифровите услуги

Законодателен пакет за цифровите услуги

Данни

Дата на публикуване
18 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България