Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предлага амбициозни нови цели за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства от 2030 г. нататък

Тежкотоварен транспорт
(c) European Union, 2017

Европейската комисия предложи амбициозни нови цели за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (ТПС) от 2030 г. нататък. Тези цели ще спомогнат за намаляване на емисиите на CO2 в транспортния сектор — на камионите, градските автобуси и автобусите за дълги разстояния се дължат над 6 % от общите емисии на парникови газове в ЕС и над 25 % от емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт. Новите подсилени стандарти за емисиите ще гарантират, че този сегмент от сектора на автомобилния транспорт дава приноса си за преминаването към мобилност с нулеви емисии и за целите на ЕС в областта на климата и нулевото замърсяване.

Комисията предлага въвеждане на по-строги стандарти за емисиите на CO2 за почти всички нови ТПС със сертифицирани емисии на CO2 в сравнение с нивата през 2019 г., и по-специално:

  • намаляване на емисиите с 45 % от 2030 г.
  • намаляване на емисиите с 65 % от 2035 г.
  • намаляване на емисиите с 90 % от 2040 г.

За да се стимулира по-бързото внедряване на автобуси с нулеви емисии в градовете, Комисията предлага също така всички нови градски автобуси да станат с нулеви емисии, считано от 2030 г.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт и REPowerEU настоящото предложение ще окаже положително въздействие и върху енергийния преход чрез намаляване на търсенето на вносни изкопаеми горива и увеличаване на икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор на ЕС. Тo ще донесе ползи за европейските транспортни оператори и потребителите чрез намаляване на разходите за гориво и общите разходи за собственост и ще гарантира по-широко внедряване на по-енергийноефективни превозни средства. Тo също така ще подобри качеството на въздуха, особено в градовете, а също и здравето на европейците.

Освен това то е ключов сектор за подкрепа на европейската промишленост в областта на чистите технологии и за повишаване на международната конкурентоспособност. ЕС е пазарен лидер в производството на камиони и автобуси и една обща правна рамка спомага за осигуряването на тази позиция в бъдеще. По-специално, преразгледаните стандарти дават ясен и дългосрочен сигнал, който да насочва инвестициите на промишлеността на ЕС към иновативни технологии с нулеви емисии и насърчава разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и гориво.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Предложение:

Приложения към предложението

Оценка на въздействието на предложението

Въпроси и отговори

Информационен документ

Уебстраница за тежкотоварни превозни средства

Данни

Дата на публикуване
14 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България