Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предлага декларация за цифровите права и принципи за всички в ЕС

Европейската комисия предлага на Европейския парламент и на Съвета да подпишат декларация за правата и принципите, които ще направляват цифровата трансформация в ЕС.

The end of roaming charges in the EU in June 2017

Европейската комисия предлага на Европейския парламент и на Съвета да подпишат декларация за правата и принципите, които ще направляват цифровата трансформация в ЕС.

Проектът на декларация за цифровите права и принципи цели да предостави на всички ясна отправна точка за вида цифрова трансформация, който Европа насърчава и защитава. Те също така осигуряват насоки за създателите на политики и дружествата във връзка с новите технологии. Правата и свободите, залегнали в правната рамка на ЕС, и европейските ценности, изразени в принципите, следва да се зачитат онлайн, както това се прави офлайн. След съвместното си одобряване декларацията ще определи и подхода към цифровата трансформация, който ЕС ще насърчава в целия свят.

Проектът за декларация обхваща ключови права и принципи за цифровата трансформация, като поставяне на хората и техните права в центъра ѝ, подкрепа за солидарността и приобщаването, гарантиране на свободата на избор онлайн, насърчаване на участието в цифровото публично пространство, повишаване на безопасността, сигурността и овластяването на индивида и насърчаване на устойчивостта на цифровото бъдеще.

Тези права и принципи следва да са част от ежедневието на хората в ЕС: достъпна и високоскоростна цифрова свързаност навсякъде и за всички, добре оборудвани класни стаи и учители с цифрови умения, безпрепятствен достъп до обществени услуги, безопасна цифрова среда за децата, изключване от мрежата след работно време, получаване на лесна за разбиране информация относно въздействието на нашите цифрови продукти върху околната среда, контрол върху начина, по който се използват техните лични данни и с кого се споделят.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
26 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България