Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага изменения в Директивата за правата на жертвите на престъпления

Justice

Всички жертви на престъпления в целия Европейски съюз заслужават подкрепа. Днешната инициатива на Европейската комисия има за цел да укрепи правата на жертвите в целия Европейски съюз, така че те да получават подкрепа и достъп до информация, да търсят правосъдие и да получават обезщетение. С предложената актуализация на съществуващата директива се установяват минимални правила, които надхвърлят приетите през 2012 г. правила, като ефективно отговарят на променящите се нужди на нашето общество, както и на развитието в областта на технологиите и на правосъдието.

Реформата включва следните елементи:

  • Гарантиране, че жертвите са добре информирани за своите права и разполагат с необходимите ресурси, за да съобщят за извършено престъпление, по-специално чрез откриване на универсална телефонна линия за помощ на жертвите с единен телефонен номер за целия ЕС — 116 006, и създаване на подробен уебсайт, който следва също така да дава възможност за връзка чрез чат и електронна поща.
  • Засилване на мерките за безопасност, съобразени със специфичните нужди на жертвите в уязвимо положение (като деца, възрастни хора, лица с увреждания, жертви на престъпления от омраза или жертви, настанени в места за задържане) 
  • Предоставяне на достъп до специализирани услуги за подкрепа на жертвите в уязвимо положение, като например безплатна психологическа подкрепа толкова дълго, колкото е необходимо, в зависимост от индивидуалните нужди на жертвите.
  • Улесняване на достъпа до правосъдие, като се гарантира, че жертвите получават достатъчно съдействие в съда и имат право да оспорват засягащи правата им решения по наказателното производство, независимо от процесуалното им качество по време на това производство.
  • Осигуряване на ефективен достъп до обезщетение чрез гарантиране на обезщетение на жертвите непосредствено след съдебното решение. 

Предложените изменения и мерки се основават на оценката на Директивата за правата на жертвите от 2012 г. и Стратегията на ЕС относно правата на жертвите за периода 2020—2025 г. и отразяват ангажимента на Европейския съюз за непрекъснато подобряване на защитата и подкрепата, предлагани на жертвите на престъпления във всички държави членки.

За повече информация:

Предложение за директива за изменение на Директивата за правата на жертвите от 2012 г.

Въпроси и отговори относно Директивата за правата на жертвите

Стратегия на ЕС относно правата на жертвите (2020—2025 г.)

Директива за правата на жертвите от 2012 г.

Оценка от 2022 г. на Директивата за правата на жертвите от 2012 г.

Данни

Дата на публикуване
12 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България