Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Aвгуст 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предлага отпускане на допълнителни 460 милиона евро за България по линия на SURE

Европейската комисия представи на Съвета предложение за решение за отпускане на допълнителна финансова подкрепа в размер на 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата подкрепа за страната достигна 971 милиона евро.

Европейска комисия

Европейската комисия представи на Съвета предложение за решение за отпускане на допълнителна финансова подкрепа в размер на 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата подкрепа за страната достигна 971 милиона евро. След като Съветът одобри това предложение, помощта ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия.

Тези средства ще помогнат на България да покрие разходите, свързани с продължаването на схемата за субсидиране на заплатите, въведена в отговор на пандемията от коронавирус, и по този начин да се справи с продължаващото сериозно социално-икономическо въздействие на кризата причинена от COVID-19. България е 8-ата държава членка, заедно с Белгия, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, които искат допълнителна подкрепа, в допълнение към подкрепата, която Съветът вече беше одобрил през 2020 г.

SURE е ключов елемент от всеобхватната стратегия на ЕС за защита на работните места и работниците в отговор на пандемията от коронавирус. Ако днешното предложение бъде прието, общата финансова подкрепа, предоставена по линия на SURE, ще достигне 93.8 милиарда евро. Комисията вече е изплатила 91.8 милиарда евро на 19 държави членки по линия на инструмента SURE и очаква да предприеме останалите операции по получаване на заеми през следващите месеци. По линия на SURE все още са на разположение 6.2 милиарда евро за евентуални бъдещи искания.

За повече информация:

Уебсайт на SURE

Данни

Дата на публикуване
25 Aвгуст 2022 г.
Автор
Представителство в България