Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Hоември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага по-голяма координация за безопасно пътуване в ЕС

Европейската комисия предложи актуализация на правилата за координация на безопасното и свободното движение в ЕС, които бяха въведени в отговор на пандемията от COVID-19.

Illustrations on the departures on holiday

От лятото насам ваксинационното покритие се увеличи значително, а цифровият COVID сертификат на ЕС беше въведен успешно, като досега са издадени над 650 милиона сертификата. Същевременно епидемичната обстановка в държавите от ЕС продължава да търпи развитие, като някои държави членки предприемат допълнителни мерки в областта на общественото здраве, включително прилагането на бустерни ваксини. Като взема предвид всички тези фактори, Комисията предлага по отношение на мерките за пътуване да се постави по-силен акцент върху подхода, основан на индивида; стандартен срок на валидност от 9 месеца на сертификатите за ваксинация, издадени след основната ваксинационна серия; актуализиране на картата на ЕС с цветовете на „светофарната уредба“; както и опростена процедура за „аварийна спирачка“. 

Основните актуализации на общия подход към мерките за пътуване в рамките на ЕС, предложени от Комисията, са:

  • Акцент върху прилагането на „подход, основан на индивида“: лице с валиден цифров COVID сертификат на ЕС по принцип не следва да подлежи на допълнителни ограничения, като напр. тестове или карантина, независимо от мястото на отпътуване в ЕС. На лицата без цифров COVID сертификат на ЕС може да бъде позволено да пътуват въз основа на тест, извършен преди или след пристигането.
  • Стандартна валидност на сертификата за ваксинация: За да се избегнат различаващи се подходи и подходи, водещи до затруднения, Комисията предлага стандартен срок от 9 месеца за приемане на сертификатите за ваксинация, издадени след приключване на основната ваксинационна серия. Това означава, че в контекста на пътуванията държавите членки не следва да отказват приемането на сертификат за ваксинация, издаден по-малко от 9 месеца след прилагането на последната доза от основната ваксинационна серия. Държавите членки настоятелно се насърчават да осигурят достъп до ваксинация за онези групи от населението, чиито издадени преди това сертификати за ваксинация се доближават до 9-месечния срок.
  • Бустерни дози: Към настоящия момент няма проучвания, в които изрично да се разглежда ефективността на бустерните дози, поради което не е възможно да се определи срок за тяхната валидност. Като се имат предвид обаче новопоявяващите се данни, може да се очаква защитата от бустерна доза да продължи по-дълго от защитата след основната ваксинационна серия. Комисията ще следи отблизо новите научни доказателства по този въпрос. Въз основа на това на по-късен етап Комисията може да предложи срок на валидност и за сертификатите за ваксинация, издадени след бустерна доза.
  • Адаптиране на картата на ЕС с цветовете на „светофарната уредба“: комбиниране на броя на новите случаи с ваксинационното покритие в даден регион. Картата ще бъде главно за информация, но ще служи и за координиране на мерките за области с особено ниско („зелено“) или особено високо („тъмночервено“) равнище на разпространение на вируса. За тези области ще се прилагат специфични правила чрез дерогация от „подхода, основан на индивида“.
  • Освобождаване от определени мерки за пътуване: следва да се прилага за трансгранични работници, деца на възраст под 12 години и пътуващи по наложителни причини. Списъкът на пътуващите по наложителни причини следва да бъде ограничен, тъй като много пътници, включени в сегашния списък, междувременно имаха възможност да се ваксинират.
  • Опростена процедура за „аварийна спирачка“: спешната процедура, предназначена да забави разпространението на евентуални нови варианти на COVID-19 или да се отговори на особено тежки ситуации, следва да бъде опростена и по-оперативна. Тя ще включва уведомление от държавите членки до Комисията и Съвета и кръгла маса в рамките на интегрираните договорености за реакция на политическо равнище при кризи (IPCR) на Съвета.

За да се осигури достатъчно време за прилагане на координирания подход, Комисията предлага тези актуализации да се прилагат от 10 януари 2022 г.

Комисията предлага да се актуализират и правилата за пътувания от трети държави към ЕС.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук .

Данни

Дата на публикуване
25 Hоември 2021 г.
Автор
Представителство в България