Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага повече защита за правата на пътуващите

Права на пътуващите

Европейската комисия прие поредица от предложения, насочени към укрепване на правата на пътниците и туристите. Новите правила се основават на извлечените поуки, включително неотдавнашния опит по време на кризата с COVID-19 и фалита на туристическата група „Томас Кук“ през 2019 г., които оказаха значително въздействие върху туристическия пазар.

По-специално те ще внесат яснота в правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или мултимодалните пътувания се резервират чрез посредник, така че пътниците да бъдат по-добре защитени срещу отмяна. Те също така ще осигурят по-безпроблемни пътувания, особено когато се включват различни пътнически услуги или видове транспорт, като гарантират, че пътниците имат достъп до директна подкрепа, както и подобрена информация в реално време, например относно закъсненията и отмяната на полети. Специално внимание се обръща на нуждите на пътниците с увреждания или с намалена подвижност, за да се улесни преминаването от един вид транспорт и да се подобри качествената помощ, когато е необходимо.

Приетите днес предложения са съсредоточени върху 3 аспекта:

  1. По-добри права за пътниците;
  2. Защита на пътуващите с туристически пакети;
  3. По-добри информационни услуги за мултимодални пътувания и създаване на общо европейско пространство на данни за мобилността.

Обща информация

Около 13 милиарда пътници, които пътуват със самолет, влак, автобус или ферибот в ЕС всяка година, са обхванати от правата на пътниците в ЕС, а много други използват местен транспорт. Очаква се тази цифра да достигне 15 милиарда до 2030 г. и почти 20 милиарда до 2050 г.

Стратегията на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност е пътната карта на Комисията за постигане на екологичния и цифровия преход. Те вървят ръка за ръка, тъй като цифровизацията повишава ефективността и гъвкавостта, което намалява емисиите от транспорта. В стратегията се определя как да се постигне намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г. и се определят ключови етапи, като например широкомащабно внедряване на автоматизирана мобилност до 2030 г.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
29 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България