Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие

Press conference by Věra Jourová, Vice-President of the European Commission, and Helena Dalli, European Commissioner, on combating violence against women and domestic violence 

Европейската комисия предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Предложената директива ще криминализира изнасилването, квалифицирано като такова при липсата на съгласие, гениталното осакатяване на жени, както и кибернасилието, което включва: споделяне на интимни изображения без съгласие; киберпреследване; кибертормоз; и киберподбуждане към насилие или омраза. Новите правила също така укрепват достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават държавите членки да въведат механизъм за обслужване на едно гише, което означава, че всички служби за подкрепа и защита ще бъдат събрани на едно място. Жертвите следва да могат да предявяват иск за обезщетение в хода на наказателното производство. В предложението се призовава също така за адекватни и специализирани защита и подкрепа, например чрез безплатни телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване. В него също така се предвижда целенасочена подкрепа за групи със специфични нужди или изложени на риск, включително жени, бягащи от въоръжени конфликти.

Ключовите елементи на предложените нови правила са:

  1. Криминализиране на изнасилването, гениталното осакатяване на жени и кибернасилието 
  2. Процедури за безопасно докладване и оценка на риска
  3. Зачитане на неприкосновеността на личния живот на жертвите в съдебните производства и правото на обезщетение
  4. Подкрепа за жертвите чрез телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване
  5. По-добра координация и сътрудничество

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

 

Данни

Дата на публикуване
8 Mарт 2022 г.