Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети (ЕРС)

европейски работнически съвети (ЕРС)

Европейската комисия предлага да бъде преразгледана Директивата за европейските работнически съвети (ЕРС), за да се подобри социалният диалог в ЕС. ЕРС са информационно-консултативни органи, които гарантират, че служителите участват във вземането на решения, свързани с транснационални въпроси. Те се отнасят до дружества с повече от 1 000 служители, извършващи дейност в поне две държави от ЕС или от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Съдържателното информиране и консултиране на служителите при вземането на важни решения на дружествата може да спомогне за предвиждането и управлението на промени, като тези, свързани с екологичния и цифровия преход, за справянето с недостига на работна ръка или за въвеждането на нови технологии. В трансгранична среда европейските работнически съвети могат да играят важна роля в това отношение.

В действащата директива се очертават процесите за създаване на ЕРС и за тяхното информиране и консултиране във връзка с транснационални въпроси. Целта на предложението за преразглеждане е да бъде засилена ролята на ЕРС, като се улесни процесът на тяхното учредяване, насърчи се предоставянето на по-съдържателна информация и консултиране и се гарантира, че те разполагат с необходимия капацитет, за да извършват своята работа. Целта е също така балансът между половете в ЕРС да бъде подобрен.

Повече информация можете да намерите в съобщението за медиите

Данни

Дата на публикуване
24 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България