Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК предлага варианти за смекчаване на високите цени на енергията чрез общо закупуване на газ и задължения за минимално запълване на газохранилищата

The Baumgarten station for natural gas in Austria

Предприемайки бързи действия вследствие на съобщението REPowerEU и Версайската декларация, Комисията представи днес идеи за колективни европейски действия за справяне с първопричините за проблема на пазара на газ и гарантиране на сигурността на доставките на разумни цени за следващата зима и след това. Лидерите ще продължат обсъждането на тези варианти на заседанието на Европейския съвет тази седмица.

Комисията представи днес законодателно предложение, с което се въвежда задължение от минимална степен на запълване на газохранилищата от 80 % за следващата зима, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки. През следващите години тази минимална степен ще достигне 90 %. За да отговори на опасенията във връзка с продължаващите високи цени на енергията, Комисията прие също така съобщение, в което се представят вариантите за намеса на пазара на европейско и национално равнище и се прави оценка на предимствата и недостатъците на всеки вариант.

Партньорствата на ЕС с трети държави за колективно закупуване на газ и водород могат да подобрят устойчивостта и да доведат до намаляване на цените. Комисията е готова да създаде работна група за общо закупуване на газ на равнището на ЕС. Чрез обединяване на търсенето работната група ще улесни и засили международните контакти на ЕС с доставчици, допринасяйки за гарантиране на внос на добри цени преди следващата зима. Работната група ще се подпомага от представители на държавите членки в управителен съвет. Съвместен преговорен екип под ръководството на Комисията ще проведе разговори с доставчици на газ и ще подготви почвата за сключването на бъдещи енергийни партньорства с ключови доставчици, насочени отвъд втечнения природен газ и газа. Тази инициатива ще бъде вдъхновена от опита с пандемията от COVID-19, когато мащабните действия на ЕС бяха от решаващо значение за гарантирането на достатъчно доставки на ваксини за всички. 

Повече информация ще намерите в съобщенеито за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
23 Mарт 2022 г.