Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предложи започване на присъединителни преговори с Босна и Херцеговина и представи информация за напредъка на Украйна и Молдова

ЕК

Европейската комисия препоръча да започнат преговори за присъединяване към ЕС с Босна и Херцеговина и обсъди предстоящия устен доклад до Съвета относно напредъка, постигнат от Украйна и Република Молдова в отговор на стъпките, идентифицирани в доклада на Комисията относно разширяването от 8 ноември 2023 г. Комисията също така финализира предложенията за проектите за рамки за преговори с Украйна и Молдова, които ще бъдат представени на Съвета.

Комисията представя на Съвета доклад за напредъка, постигнат от Босна и Херцеговина. Както е посочено в доклада, след като Европейският съвет предостави на страната статут на страна кандидатка през декември 2022 г., публичният ангажимент на политическото ръководство към стратегическата цел за европейска интеграция беше постигнат чрез важни реформи и доведе до положителни резултати.

С оглед на резултатите, постигнати от 2022 г. насам, Комисията счита, че Босна и Херцеговина е постигнала необходимото равнище на съответствие с критериите за членство. Поради това Комисията препоръчва на Съвета да започне преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви: „Откакто получи статут на страна кандидатка, Босна и Херцеговина предприе впечатляващи стъпки напред. За малко повече от година бе постигнат по-голям напредък, отколкото през цялото десетилетие. Разбира се, необходим е по-голям напредък за присъединяване към Съюза, но страната показва, че може да изпълни критериите си за членство и стремежите на своите граждани да бъдат част от нашето семейство. Това е причината, поради която препоръчваме на Съвета да започне преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина. И за което препоръчваме на Съвета да приеме рамката за преговори, след като Босна и Херцеговина предприеме по-нататъшни стъпки в съответствие с доклада на Комисията. Оставаме готови да докладваме на Съвета за напредъка, постигнат от Босна и Херцеговина по тези стъпки. Бъдещето на Босна и Херцеговина е в нашия Съюз.

Днес Комисията също така представи на Съвета предложения за проекти за рамки за преговори за Украйна и Молдова след решението на Европейския съвет от декември 2023 г. за започване на преговори с двете държави и ще представи на Съвета устен доклад за напредъка, постигнат от двете държави в изпълнение на препоръката, отправена в доклада на Комисията относно разширяването от 8 ноември.

В рамките за преговори се посочват насоките и принципите за преговорите относно присъединяването на всяка страна кандидатка.

Сега е ред на Съвета да започне вътрешните си разисквания по тези текстове. След като Съветът приеме преговорните рамки, ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз ще представи договорената обща позиция на ЕС на първата междуправителствена конференция с всяка държава, отбелязвайки официалното начало на преговорите за присъединяване.

Повече подробности са налични в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
12 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България