Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предприема действия за подобряване на ученето през целия живот и пригодността за заетост

Social Europe - The European Pillar of Social Rights

Европейската комисия представи предложения за препоръки на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите, както е обявено в Програмата за умения и в Съобщението относно европейското пространство за образование от 2020 г.

Наличието на солиден набор от умения открива възможности за хората, осигурява защита в несигурни времена, насърчава включването и социалния напредък и гарантира на икономиката квалифицирана работна сила, необходима за растеж и иновации. Успехът както на цифровия, така и на екологичния преход зависи от това работниците да разполагат с необходимите умения. Пандемията от COVID-19 допълнително ускори необходимостта от преквалификацията и повишаването на квалификацията на работната сила, за да се адаптира към променящия се пазар на труда и да отговори на търсенето в различните сектори.

Прекалено малко хора обаче участват в редовни учебни дейности след първоначалното си образование и обучение, тъй като често им липсват финансови ресурси или време за подобряване и придобиване на нови умения или не са запознати с възможностите за учене и ползите от тях. Например за над 90 % от настоящите работни места в почти всички сектори се изисква определено равнище на цифрови умения, но през 2019 г. едва 56 % от възрастните са имали основни цифрови умения.

Приетите днес две нови предложения относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите ще спомогнат за справянето с тези предизвикателства, като се създадат повече възможности за хората да намерят предложения за обучение и възможности за заетост.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
10 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България