Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК предприема действия за световната продоволствена сигурност и за подкрепа на земеделските производители и потребителите в ЕС

Cereal growing and harvesting

Европейската комисия представи набор от краткосрочни и средносрочни мерки за подобряване на световната продоволствена сигурност и за подпомагане на земеделските производители и потребителите в ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите за суровини, като енергия и торове. Рязкото покачване на световните цени на стоките, допълнително усложнено от нахлуването на Русия в Украйна, отново подчерта необходимостта селското стопанство и веригите за доставки на храни в ЕС да са по-стабилни и по-устойчиви в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“.

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че като нетен износител на храни и водещ производител на селскостопански хранителни продукти ЕС допринася за световната продоволствена сигурност, особено в Украйна, Северна Африка и Близкия изток, които разчитат до голяма степен на вноса на зърнени култури, както и в Азия и Субсахарска Африка. ЕС е водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на храните и продоволствените системи.

Понастоящем наличието на храни в ЕС не е застрашено, тъй като континентът до голяма степен сам произвежда много селскостопански продукти. Нашият селскостопански сектор обаче е нетен вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите разходи за суровини, като например торовете и енергията от изкопаеми горива, създава предизвикателства пред производството за земеделските стопани и може да доведе до повишаване на цените на храните.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
23 Mарт 2022 г.