Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК представи предложения за мобилност на уменията и талантите

Пакет за мобилност на уменията и талантите

Във връзка с критичния недостиг на работна ръка в ЕС, Европейската комисия представи поредица от нови инициативи в рамките на пакет за мобилност на уменията и талантите. Предложенията са в рамките на Европейската година на уменията. Целта е да се направи ЕС по-привлекателен за таланти от държави извън ЕС, както и да улесни мобилността в самия Съюз. 

ЕК предлага да се създаде европейски резерв на талантите (EU Talent Pool), който да улесни набирането на търсещи работа лица от държави извън ЕС в професии с недостиг на работна ръка в ЕС. Това е първата по рода си европейска платформа, която улеснява и ускорява трансграничното наемане на работа и помага на работодателите да получат достъп до по-широк набор от умения и таланти. Участието в резерва на талантите ще бъде доброволно за държавите членки. Платформата ще предоставя информация за процедурите за набиране на персонал и миграция в държавите членки и ще включва предпазни мерки за гарантиране на справедливи условия на труд.

ЕК препоръчва серия от мерки за опростяване и ускоряване на признаването на уменията и квалификациите на граждани на трети държави. Целта е да се развие капацитетът на националните органи чрез подобряване на съпоставимостта на квалификациите от трети държави и на начините за оценяване на уменията на търсещите работа лица.

Предложената препоръка на Съвета „Европа в движение — възможности за мобилност с учебна цел за всички“ има за цел да насърчи мобилността във всички области на образованието и обучението. ЕК предлага следните нови цели до 2030 г.: увеличаване на дела на опита в областта на мобилността до най-малко 25 % за завършилите висше образование, най-малко 20 % за учащите с по-малко възможности и най-малко 15 % за учащите се в сферата на професионалното образование.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
15 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България