Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК представя план за действие за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места

План за действие за социалната икономика

Европейската комисия представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места, приноса си към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход.

Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят на първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят 13,6 милиона души и които предлагат решения на основните предизвикателства пред нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори и форми – от услугите за полагане на грижи до рециклирането; от кооперативи до социални предприятия. Засилената подкрепа за социалната икономика не само създава работни места, но и дава възможност на организациите да увеличат социалното си въздействие в целия ЕС. Днешният план за действие в областта на социалната икономика проправя пътя на организациите на социалната икономика към просперитет и растеж. 

Комисията предлага да се предприемат действия в три области:

  1. Създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика
  1. Откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика
  1. Гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
9 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България