Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

EK представя първи анализ на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа

Participation of Maroš Šefčovič, Věra Jourová and Dubravka Šuica, Vice-Presidents of the European Commission, in the Plenary session of the Conference on the Future of Europe

Европейската комисия прие съобщение, в което посочва как може да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа.

След една година обсъждания Конференцията приключи на 9 май 2022 г. На заключителната церемония в Страсбург председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета получиха окончателен доклад от участниците в конференцията, съдържащ 49 широкообхватни, амбициозни и ориентирани към бъдещето предложения и 326 индивидуални мерки.

Тези предложения, обхващащи девет общи теми, се основават на препоръките, отправени от гражданите по време на европейските граждански панели и националните граждански панели, които изпратиха идеите си чрез многоезичната цифрова платформа.

Конференцията постигна резултати както в количествено, така и в качествено отношение на предложенията, но нейният успех в крайна сметка ще зависи от промяната, която тя може да постигне. В този дух Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, се ангажираха в съвместната декларация от март 2021 г. да предприемат последващи действия във връзка с онова, което беше предложено — всеки в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите. Председателят Фон дер Лайен повтори този ангажимент на церемонията по закриването на конференцията.

Днешното съобщение е първата стъпка от последващите действия на Комисията. В него се прави оценка на това какво е необходимо за предприемане на последващи действия във връзка с предложенията на конференцията, прави се преглед на следващите стъпки и се посочва как най-добре да се извлекат поуки от конференцията и да се включи демокрацията на участието в изготвянето на политиките и законодателството на ЕС. Например, въз основа на успеха на европейските граждански панели по време на конференцията, Комисията ще даде възможност на тези панели да обсъждат и отправят препоръки преди някои ключови предложения като част от изготвянето на по-широки политики и в съответствие с принципите за по-добро регулиране.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
17 Юни 2022 г.