Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК препоръча на държавите членки да ускорят прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги, за да подобрят реакцията при инциденти

DSA

Европейската комисия публикува набор от препоръки към държавите членки да координират противодействието на разпространението на незаконно онлайн съдържание преди да е настъпила сериозна заплаха за обществената сигурност и здраве. Имат се предвид терористично съдържание, незаконни изказвания, подбуждащи към омраза и др.

Целта на препоръките, оповестени на 18 октомври, е да се гарантира, че държавите членки могат да подкрепят Комисията при осигуряването на пълното спазване на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) от страна на много големите онлайн платформи и търсачки – още преди крайния срок за задължението на държавите членки да бъдат готови да изпълняват своята роля в прилагането на DSA.

В контекста на безпрецедентен период на конфликт и нестабилност, засягащи Европейския съюз, първо с агресивната война на Русия срещу Украйна, а сега и с терористичните нападения на „Хамас“ срещу Израел, ЕК разчита държавите членки да обединят силите си, за да гарантират бързото прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги. Законът установява набор от правила за безопасна, предвидима и надеждна онлайн среда в ЕС и има за цел ефективната защита на основните права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви: „Терористичното нападение на „Хамас“ доведе и до ужасяващо, незаконно онлайн съдържание, насърчаващо омраза и терор. Благодарение на Законодателния акт за цифровите услуги, Европа вече разполага със строги правила за защита на потребителите, включително уязвимите групи от населението, от сплашване, както и за гарантиране на основните свободи онлайн. Големите платформи подлежат на нови задължения за смекчаване на такива рискове от техните услуги. Днешната препоръка ще ни помогне да координираме отговорите си с държавите членки и да защитим обществото.

С препоръката Комисията насърчава държавите членки да определят независим орган, който да бъде част от мрежа от бъдещи координатори на цифровите услуги, още сега – преди законоустановения краен срок 17 февруари 2024 г.

Комисията предлага механизъм за реагиране при инциденти, който дефинира сътрудничеството между Комисията и тази мрежа в отговор на разпространението на незаконно онлайн съдържание, по-специално когато то представлява очевиден риск от сплашване на групи от населението или дестабилизиране на политическите и социалните структури в Съюза. Механизмът ще включва редовни срещи за реагиране при инциденти с цел обсъждане на добри практики и методики, както и редовно докладване и обмен на информация, събрана на национално равнище. Получената от мрежата информация може да предостави на Комисията доказателства за упражняване на нейните правомощия за надзор и разследване съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Когато извънредни обстоятелства — като например въоръжен международен конфликт или терористични нападения — оправдават това, Комисията насърчава много големите онлайн платформи и много големи онлайн търсачки да изготвят протоколи за инциденти, свързани с конкретния инцидент.

В препоръката също така се припомнят правомощията, предоставени на държавите членки от различните инструменти съгласно правото на Европейския съюз за борба с незаконното съдържание, като например Регламента относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн, който е в сила от юни 2022 г.

Настоящата препоръка ще се прилага до 17 февруари 2024 г. След тази дата рамката за правоприлагане, установена в Законодателния акт за цифровите услуги, ще се прилага изцяло, включително Европейският съвет за цифровите услуги, който ще се състои от независими координатори за цифровите услуги на държавите членки.

За допълнителна информация:

Интернет страница за Законодателния акт за цифровите услуги

Данни

Дата на публикуване
19 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България