Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК препоръчва на държавите членки да продължат да пестят газ с цел осигуряване на доставките и стабилизиране на пазарите

ЕК

Икономиите на газ от страна на предприятията и гражданите в целия ЕС допринесоха значително за справянето с енергийната криза, стимулирана от руското нашествие в Украйна преди две години. Като цяло ЕС намали търсенето на газ с 18% между август 2022 г. и декември 2023 г., спестявайки около 101 млрд. кубични метра газ. Тези усилия надхвърлят целта за икономии от 15%, която беше договорена в рамките на извънредното законодателство, прието през лятото на 2022 г., и бяха от съществено значение за запазване на стабилността на доставките, стабилизиране на енергийните пазари в ЕС и проява на солидарност с Украйна.

Тъй като срокът на действие на извънредното законодателство изтича на 31 март, а положението е по-стабилно, отколкото през последните две години, сега Комисията предлага приемането на препоръка на Съвета относно продължаване на мерките за намаляване на търсенето на газ. Тази препоръка, която ще трябва да бъде приета от Съвета, насърчава държавите членки да продължат да предприемат доброволни мерки за поддържане на колективно намаляване на търсенето на газ с 15% в сравнение със средното търсене между април 2017 г. и март 2022 г. Предложението ще бъде обсъдено от комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон и министрите на енергетиката от ЕС на заседанието на Съвета по енергетика в понеделник, 4 март.

Благодарение на широкия набор от спешни мерки, въведени след руското нашествие в Украйна, енергийните перспективи на ЕС се подобриха: доставките са по-диверсифицирани, инсталирани са повече мощности за енергия от възобновяеми източници и са направени впечатляващи икономии на енергия, като понастоящем газохранилищата са по-здрави. Това доведе до понижаване и стабилизиране на цените в цяла Европа. Въпреки това, предвид продължаващото геополитическо напрежение, свитите световни пазари на газ и целта на ЕС за пълно премахване на руските изкопаеми горива, все още са необходими икономии на енергия. Продължаването на икономиите на газ ще спомогне за поддържане и подобряване на стабилността на пазара, включително чрез улесняване на запълването на газохранилищата през пролетта и лятото. Икономиите също така ще подкрепят усилията на ЕС за декарбонизация.

Марош Шефчович, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за Европейския зелен пакт, междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Стабилните, сигурни и достъпни енергийни доставки са от ключово значение, за да може промишлеността на ЕС да расте и да остане конкурентоспособна на световната сцена. Колективното намаляване на търсенето на газ ни помогна значително през най-тежките дни на енергийната криза и все още играе роля за поддържането на стабилността на нашите пазари. Затова насърчавам държавите членки да запазят такива доброволни мерки, за да допринесат за по-безопасни енергийни перспективи в рамките на нашия енергиен съюз.

Повече информация е налична в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
27 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България