Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК преустановява сътрудничеството с Русия в областта на научните изследвания и иновациите

След руското нашествие в Украйна и в знак на солидарност с народа на Украйна Комисията реши да преустанови сътрудничеството с руските организации в областта на изследванията, науката и иновациите. 

Комисията няма да сключва нови договори, нито нови споразумения с руски организации в рамките на програмата „Хоризонт Европа“. Освен това Комисията спира плащанията към руски образувания по съществуващите договори. Всички текущи проекти, в които участват руски научноизследователски организации, се преразглеждат — както тези в рамките на „Хоризонт Европа“, така и тези по „Хоризонт 2020“ — предишната програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: „Руската военна агресия срещу Украйна е удар по свободата, демокрацията и самоопределението, на които са основани формите на културно изразяване, академичната и научната свобода и научното сътрудничество. Съответно взехме решение да не сътрудничим повече с руски организации по проекти в областта на научните изследвания и иновациите. Същевременно запазваме твърдия си ангажимент за продължаване на успешното участие на Украйна в „Хоризонт Европа“ и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение. От 20 години насам украински учени и изследователи са ключови участници в наши рамкови програми за научни изследвания и иновации; те са поели водеща роля в областта на високите научни постижения и иновациите. Предприехме необходимите административни стъпки, за да гарантираме, че успешни украински бенефициери могат да получат финансиране от програмите на ЕС за научни изследвания и иновации.“

Пълният текст на изявлението на комисар Габриел може да бъде намерен тук.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
4 Mарт 2022 г.