Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие методики за измерване на пластмасови микрочастици във водата и за напояване с отпадъчни води

пластмасови микрочастици във водата

Европейската комисия прие две нови мерки, които ще спомогнат за укрепване на устойчивостта на водните ресурси и за подобряване на качеството и количеството на водата в Европейския съюз.

Стандартизираната методика за измерване на наличието на пластмасови микрочастици във водата ще подпомогне държавите членки при събирането на информация за наличието на пластмасови микрочастици в тяхната верига на водоснабдяване. Понастоящем в ЕС се използват различни методи за измерване на пластмасовите микрочастици в питейната вода, което силно затруднява сравняването и тълкуването на резултатите от мониторинга.

В делегирания акт за гарантиране на безопасното повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване в селското стопанство, Комисията посочва технически елементи за изготвянето на планове за управление на риска – процеси за производство, съхранение и разпределение на рециклираната вода и идентифициране на потенциалните опасности, свързани с повторното използване на отпадъчни води.

Комисията публикува известие в подкрепа на държавите членки да определят доброто екологично състояние на моретата и да спазват праговите стойности за устойчиво използване на морските ресурси. В известието Комисията поясни, че праговите стойности за максимално допустимите нива на подводен шум и на отпадъци по плажовете следва да се използват в актуализираните морските стратегии на държавите съгласно Рамковата директива за морска стратегия до октомври 2024 г. Като използват договорени стандарти и ясни параметри, държавите членки ще предоставят сигурност на икономическите оператори относно начините за устойчиво използване на морето с избягване на необратими вреди за морските организми и техните местообитания.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: "Искаме да сме сигурни, че водата, която използваме — от пиене до напояване — винаги отговаря на възможно най-високите стандарти за безопасност. С днешните стандарти гражданите могат да бъдат сигурни, че питейната им вода ще бъде внимателно наблюдавана срещу наличието на пластмасови микрочастици и че всички отпадни води, които се използват повторно, са безопасни, ограничават прекомерното водочерпене и спомагат за възстановяване на разрушения воден цикъл. Но за да възстановим истински този цикъл, трябва също така да защитим нашите морета, така че разчитам на държавите членки да гарантират, че амбициите за устойчиво използване на морската среда, за които се съгласихме, ще бъдат постигнати в предстоящите им морски стратегии."

Повече информация е налична в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
11 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България