Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие минимални хигиенни стандарти за материали, които влизат в контакт с питейната вода

питейна вода

Европейската комисия прие нови минимални хигиенни стандарти за материалите и продуктите, които влизат в контакт с питейната вода. Те ще се прилагат от 31 декември 2026 г. за материали и продукти, използвани в нови инсталации, или когато по-стари инсталации се реновират или ремонтират. Тези стандарти ще предотвратят микробния растеж и ще намалят риска от изливане на вредни вещества в питейната вода.

Новите стандарти ще се прилагат за материали и продукти, предназначени за използване в нови инсталации за водочерпене, пречистване, съхранение или разпределение на вода или за ремонтни дейности, като например водоснабдителни тръби, клапани, помпи, водомери, фитинги и кранове. Това ще направи водата по-безопасна за пиене и ще намали административната тежест за дружествата, които произвеждат съответните материали и продукти, както и за националните органи.

Досега хармонизацията в целия ЕС е била слаба и производителите са били задължени да търсят различни одобрения във всяка държава членка, в която желаят да продават продуктите си. Новите правила също така ще опростят работата по одобряване, извършвана преди това от всеки национален орган.

Материалите и продуктите, които отговарят на новите стандарти на ЕС, ще получат декларация за съответствие с изискванията на ЕС и специална маркировка на ЕС. Следователно продуктът може да се продава в целия ЕС без никакви ограничения, свързани с възможни опасения за общественото здраве или околната среда.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Данни

Дата на публикуване
23 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България