Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие нова стратегия за Web 4.0 и виртуалните светове

Web 4.0 and virtual worlds
(c) European Union, 2023

Европейската комисия прие нова стратегия за Web 4.0 и виртуалните светове, за да направлява следващия технологичен преход и да гарантира отворена, сигурна, надеждна, справедлива и приобщаваща цифрова среда за гражданите, предприятията и публичните администрации на ЕС.

Интернет се развива с изключително бързи темпове.  Надхвърляйки развиващото се в момента трето поколение интернет мрежа Web 3.0, чиито основни характеристики са откритост, децентрализация и пълно овластяване на потребителите, следващото поколение, Web 4.0, ще позволи интегриране на цифрови и реални обекти и среди, както и засилено взаимодействие между хората и машините.

В публикуваните през март прогнози за икономиката на ЕС след 2030 г. цифровизацията се подчертава като една от основните ѝ движещи сили, а Web 4.0 — като основен технологичен преход, който води до безпроблемно взаимосвързан и интелигентен свят с потапяне. Размерът на глобалния пазар на виртуални светове се очаква да нарасне от 27 милиарда евро през 2022 г. до над 800 милиарда евро до 2030 г.

Виртуалните светове ще окажат въздействие върху начина, по който хората живеят заедно, като предоставят възможности, но и породят рискове, които трябва да бъдат преодолени. Новата стратегия е насочена към Web 4.0 и виртуални светове, отразяващи ценностите и принципите на ЕС, в които се спазват всички човешки права и в които европейските предприятия могат да просперират.

Основни стълбове на стратегията 

Стратегията е в съответствие с целите за 2030 г. на политическата програма „Цифрово десетилетие“ и с три от нейните основни стълбове на цифровизацията: умения, предприятия и обществени услуги. Четвъртият стълб, инфраструктурите, е разгледан в пакета за свързаност на Комисията, в който е отделено по-голямо внимание на изчисленията и oблачните и периферни капацитети. В пакета също така се разглеждат откритостта и глобалното управление на виртуалните светове и Web 4.0 като специфично направление на действията.

  1. Овластяване на хората и укрепване на уменията с цел повишаване на осведомеността, достъп до надеждна информация и изграждане на резерв от таланти от специалисти по виртуалните светове.  
  2. Бизнес: подкрепа за европейска промишлена екосистема на Web 4.0 с цел увеличаване на високите постижения и преодоляване на разпокъсаността. 
  3. Публични органи: подкрепа за обществения напредък и виртуалните обществени услуги, за да се използват възможностите, които виртуалните светове могат да предложат. 
  4. Формулиране на световни стандарти за отворени и оперативно съвместими виртуални светове и Web 4.0, като се гарантира, че те няма да бъдат доминирани от няколко големи участници. Комисията ще работи със заинтересованите страни в областта на управлението на интернет в цял свят и ще популяризира стандартите на Web 4.0 в съответствие с визията и ценностите на ЕС.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори: Инициатива на ЕС за Web 4.0 и виртуалните светове

Информационен документ относно Web 4.0 и виртуалните светове

Информационен документ: Как следва да се създадат желани и справедливи виртуални светове? Гледната точка на гражданите

Съобщение: Инициатива на ЕС за Web 4.0 и виртуалните светове

 

Данни

Дата на публикуване
11 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България