Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие работната програма на Европейския съвет по иновациите за 2022 г.

Работната програма за 2022 г. открива възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро през 2022 г., насочени към разрастването на авангардните новатори и създаването на нови пазари.

The Laboratory for Radioactive Measurements of the Joint Research Centre (JRC)

Комисията прие работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. Тя открива възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро през 2022 г., насочени към разрастването на авангардните новатори и създаването на нови пазари, например в областта на квантовите изчислителни технологии, батериите от ново поколение и генната терапия. Създаден през март 2021 г. като важно ново звено по линия на програмата „Хоризонт Европа“, Европейският съвет по иновациите разполага с общ бюджет от над 10 милиарда евро за периода 2021—2027 г.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: Европейският съвет по иновациите вече подкрепи 4 предприятия „еднорози“ и повече от 90 предприятия „кентаври“. Работната програма за тази година е подпомогната от най-голямото досега годишно финансиране за предприемачите и изследователите с визия, както и от нови мерки в подкрепа на жените новатори и разрастващите се предприятия. Европа е поела ангажимент да подкрепя иновациите и новите технологии и сме на път да постигнем амбицията си да превърнем ЕСИ във фабриката на Европа за предприятия „еднорози“.

Работната програма на Европейския съвет по иновациите за 2022 г. съдържа няколко нови елемента, които опростяват процеса на кандидатстване и допринасят за политиките на ЕС.

  • Нова инициатива на ЕСИ „Scale-Up 100“: След като вече подкрепи над 2600 малки и средни (МСП) и стартиращи предприятия от 2018 г. насам, ЕСИ въвежда инициативата си „Scale-Up 100“, за да определи 100 обещаващи дълбокотехнологични дружества от ЕС, които имат потенциал да станат „еднорози“ (с оценка над 1 милиарда евро).
  • Капиталови инвестиции на стойност над 15 милиона евроИнструментът „Ускорител“ на ЕСИ ще позволи на дружествата, работещи по технологии от стратегически европейски интерес, да кандидатстват за инвестиции на ЕСИ на стойност над 15 милиона евро. 
  • По-силна подкрепа за жените новатори:
    • Ще бъде разработен индекс за представеност на половете и многообразие в областта на иновациите с цел установяване на пропуските и насърчаване на многообразието в рамките на дружествата. Той ще предостави последователна информация на инвеститорите, финансиращите организации, клиентите и създателите на политики.
    • Изданието на Наградата на ЕС за жени новатори за 2022 г. ще включва две допълнителни награди за новатори на възраст под 35 години, поради което ще бъдат присъждани общо шест награди: три награди за най-вдъхновяващите жени новатори в целия ЕС и в държавите, асоциирани с програмата „Хоризонт Европа“, и три награди за най-обещаващите „Изгряващи новатори“ на възраст под 35 години.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
9 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България