Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие втория стратегически план на „Хоризонт Европа“ за периода 2025—2027 г. за екологично, цифрово и устойчиво бъдеще

стратегически план на „Хоризонт Европа“

Европейската комисия прие втория стратегически план на европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Планът, обявен по време на Дните на научните изследвания и иновациите, определя три стратегически насоки за финансирането от ЕС на научните изследвания и иновациите за последните три години на програмата (2025—2027 г.): екологичния преход, цифровия преход и по-издръжлива, конкурентоспособна, приобщаваща и демократична Европа.

Насоките имат за цел да се преодолеят глобални предизвикателства като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, цифровизацията и застаряването на населението.

Отворената стратегическа автономност и поддържането на водещата роля на Европа в разработването и внедряването на ключови технологии са общи принципи, които се прилагат за трите стратегически насоки.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Нашата програма за научни изследвания и иновации е основата за нашето благоденствие и бъдеща конкурентоспособност. Стратегическият план за последните три години на „Хоризонт Европа“ гарантира, че финансирането на научните изследвания и иновациите подкрепя нашите амбиции в областта на климата, биологичното разнообразие и цифровите технологии, като същевременно се запазва необходимата гъвкавост, за да се отговори на новите нужди.

Повече информация може да бъде намерена в съобщението за медиите и в публикацията за стратегическия план на сайта на „Хоризонт Европа“.

Данни

Дата на публикуване
20 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България