Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства постигнатото споразумение за Регламента за прозрачност на политическата реклама

Политическа реклама

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета по Регламента за прозрачност на политическата реклама.

ЕК работи за защита на честни и почтени избори и за подкрепа на открития демократичен дебат.

Съгласно тези нови правила, политическите реклами ще трябва да бъдат ясно обозначени като такива и да посочват кой е платил за тях, колко, за кои избори, референдум или регулаторен процес се отнасят, както и дали са таргетирани. Гражданите ще могат да идентифицират посланията, които целят да оформят политическите им възгледи и решения. 

Техники за таргетиране и усилване на разпространението ще бъдат достъпни само за политическо рекламиране онлайн въз основа на лични данни, събрани от субекта на данните и при наличие на съгласие, а използването на чувствителни лични данни ще бъде забранено. Това ще ограничи неправомерното използване на лични данни с цел потенциално манипулиране на гласоподавателите. Всички онлайн политически реклами ще бъдат достъпни в онлайн хранилище за реклами. Спонсорирането на реклами от държави извън ЕС ще бъде забранено три месеца преди изборите.

Заместник-председателят на ЕК, отговарящ за ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: "Изборите трябва да представляват открито състезание без непрозрачни техники и намеса. Хората трябва да знаят защо виждат реклама, кой е платил за нея, колко и какви критерии за таргетиране са били използвани. Новите технологии следва да бъдат инструменти за овластяване и ангажираност на гражданите, а не за объркване и манипулиране. Днес постигнахме съгласие по закон, който ще осигури безпрецедентно равнище на прозрачност на политическите кампании и ще ограничи непрозрачните техники за таргетиране и скрито влияние."

Регламентът надгражда и допълва съответното право на ЕС, включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Законодателния акт за цифровите услуги и е базиран на съществуващата рамка за защита на данните, за да упражнява надзор върху изискванията за таргетиране. Подробно е описана рамката за правоприлагане по отношение на доставчиците на посреднически услуги, както е установена в Законодателния акт за цифровите услуги. В регламента се определят всеобхватни правила относно прозрачността и отчетността на рекламите в онлайн платформите, включително политическото рекламиране. Новият регламент също така допълва правилата за саморегулиране, формулирани в новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

За повече информация вижте съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
7 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България