Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Aприл 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства препоръките на европейския граждански панел относно енергийната ефективност

Participation of Maroš Šefčovič, Executive Vice-President of the European Commission,in the European Citizens’ Panel on Energy Efficiency

Oт 12 до 14 април в Брюксело се проведе заключителната сесия на Европейския граждански панел за енергийна ефективност. 150 европейски граждани приеха 13 препоръки към Европейската комисия относно енергийната ефективност.

От февруари 2024 г. насам гражданите се събират, за да обсъждат предизвикателствата и ползите от енергийната ефективност както присъствено, така и онлайн.

Информацията, събрана от панела и от Платформата за гражданска ангажираност, сега ще бъде включена в препоръка на Комисията относно принципа „енергийната ефективност на първо място“, която ще бъде разгледана от колегиума на членовете на Комисията и в крайна сметка ще бъде отправена към държавите членки по-късно тази година.

Окончателните препоръки насърчават Комисията да се съсредоточи по-специално върху:

 • повишаване на привлекателността на обществения транспорт за пътниците
 • осигуряване на транспорт с най-висока енергийна ефективност в цяла Европа: стоките да не се превозват по пътищата, хората да не пътуват със самолети и да се въведе принципът „железопътният транспорт на първо място“
 • разширяване на осъществяването на мерките за енергийна ефективност в сградите
 • подобряване на състоянието на квалифицираната работна ръка в ЕС в сектора на енергийната ефективност
 • подсигуряване на бъдещето чрез образование по въпроси на екологията
 • управление и мониторинг на прилагането на директивите на ЕС
 • подпомагане на гражданите на ЕС да развиват енергийни общности, съсредоточени върху енергийната ефективност, чрез предоставяне на информация и финансова подкрепа
 • финансиране на справедливо право на енергийно саниране на жилищата
 • постигане на целите за енергийна ефективност чрез укрепване на способността на всеки един да действа
 • повишаване на енергийната независимост и ефективност, превръщайки се в световен пример
 • развитие на енергийно ефективни общности за отговорно потребление и увеличаване на местното производство на енергия
 • предоставяне на възможност на потребителите да станат енергийно ефективни
 • оптимизиране и развитие на мрежовата система, от производителя до крайния потребител, в полза на възобновяемите енергийни източници

Използването на по-малко енергия, както и разумното ѝ използване, са от ключово значение за чистата, сигурна и достъпна енергия и важен компонент на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Енергийната ефективност спомага за намаляване на общото потребление на енергия и следователно е от основно значение за постигането на амбицията на ЕС в областта на климата, като същевременно води до повишаване на настоящата и бъдещата енергийна сигурност и финансова достъпност. В Директивата за енергийната ефективност, която наскоро беше подсилена като част от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“, принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място беше определен като основен за енергийната политика на ЕС, което му даде правна легитимация за първи път. Това също така значително повиши амбицията на ЕС с определянето на нова цел на равнище ЕС за подобряване на енергийната ефективност с 11,7 % до 2030 г., като се поставя по-силен акцент върху хората, засегнати от енергийна бедност.   

За повече информация

Платформа за гражданска ангажираност 

Европейски граждански панел за енергийна ефективност 

Препоръки

Енергийна ефективност 

Принцип „енергийната ефективност на първо място“ 

Инфографика за енергийната ефективност и икономиите

Данни

Дата на публикуване
15 Aприл 2024 г.
Автор
Представителство в България