Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства приемането на двата последни стълба от пакета „Подготвени за цел 55“ в областта на климата

Подготвени за Цел 55
© Copyright European Union 2023

Европейската комисия приветства приемането на двата последни стълба от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ за постигане на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г.

Преди конференцията на ООН по изменението на климата (COP28) и изборите за Европейски парламент догодина, този пълен пакет от законодателни актове показва, че Европа изпълнява обещанията си към гражданите и международните партньори да играят водеща роля в действията в областта на климата и да оформят екологичния преход в полза на гражданите и промишлеността.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Европейският зелен пакт постига промяната, от която се нуждаем, за да намалим въглеродните емисии. Това се прави, като същевременно се вземат предвид интересите на гражданите и се предоставят възможности за европейската индустрия. Законодателството за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. вече е в сила и съм удовлетворена, че дори сме на път да надхвърлим тази амбиция. Това е важен знак за Европа и нашите глобални партньори, че екологичният преход е възможен, че Европа изпълнява обещанията си.“

С приемането на 9 октомври 2023 г. на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници и Регламента ReFuelEU за авиацията, ЕС вече има правно обвързващи цели в областта на климата, обхващащи всички ключови сектори на икономиката.

Цялостният пакет включва цели за намаляване на емисиите в широк кръг от сектори, цел за стимулиране на естествените поглътители на въглерод и актуализирана система за търговия с емисии за ограничаване на емисиите, определяне на цена на замърсяването и генериране на инвестиции в екологичния преход, както и социална подкрепа за гражданите и малките предприятия. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция за европейските дружества, механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите гарантира, че вносните стоки плащат еквивалентна цена на въглеродните емисии в целевите сектори. Сега ЕС актуализира целите относно енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност и постепенно ще премахне новите замърсяващи превозни средства до 2035 г., като същевременно стимулира инфраструктурата за зареждане и използването на алтернативни горива в автомобилния транспорт, корабоплаването и въздухоплаването.

Пакетът „Подготвени за цел 55“ беше внесен през юли 2021 г. в отговор на изискванията на Европейския закон за климата за намаляване на нетните емисии на парникови газове в Европа с най-малко 55 % до 2030 г. Той беше актуализиран, когато Комисията предложи по-голяма амбиция по отношение на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в плана REPowerEU, за да се отговори на руското нашествие в Украйна и да се повиши енергийната сигурност на Европа. Очаква се окончателният законодателен пакет да намали нетните емисии на парникови газове в ЕС с 57 % до 2030 г. Въпреки че този законодателен пакет е основна част от Европейския зелен пакт, продължава работата по други неприключени законодателни досиета и предложения, както и по прилагането на законодателството в държавите членки. Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, която е неразделна част от пакета „Подготвени за цел 55“, все още предстои да бъде завършена и Комисията настоятелно призовава държавите членки да приключат преговорите възможно най-скоро.

Следващи стъпки

Прилагането на законодателството „Подготвени за цел 55“ вече започва в държавите членки. Националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК), които понастоящем се финализират от държавите членки, ще трябва да интегрират това ново законодателство и да покажат как целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г. ще бъдат постигнати на национално равнище.

В годишната си реч за състоянието на Съюза,  председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че Комисията ще започне диалози с гражданите и индустрията по прилагането на законодателството на Европейския зелен пакт. Понастоящем Европейският парламент и Съветът водят преговори по няколко законодателни акта в областта на енергетиката, кръговата икономика, замърсяването и природата, като Комисията предоставя интензивна подкрепа, за да се гарантира, че всички те ще бъдат договорени през следващите месеци.

За повече информация:

Въпроси и отговори — Увеличаване на амбицията в Регламента на ЕС за разпределяне на усилията и стимулиране на естествените поглътители на въглерод

Въпроси и отговори – Подготвяне на нашата енергийна система за целите ни в областта на климата

Въпроси и отговори — Устойчив транспорт, инфраструктура и горива

Уебсайт – пакет "Готови за 55"

Данни

Дата на публикуване
9 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България