Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Hоември 2023 г.Представителство в България

ЕК приветства първото по рода си споразумение за ограничаване на емисиите на метан

ЕК

Европейската комисия приветства постигнатото късно снощи предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета относно нов регламент на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в глобален мащаб. Метанът е мощен парников газ — вторият най-голям причинител на климатични промени след въглеродния диоксид (CO2) — и също така е мощен замърсител на въздуха.

Поради това новото споразумение е от решаващо значение за изпълнението на Европейския зелен пакт и за намаляването на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. Съгласно Регламента, компаниите в сферата на промишлеността за добив на газ от изкопаеми източници, нефт и въгледобив ще бъдат задължени прецизно да измерват, наблюдават, докладват и проверяват своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг, а така също и да предприемат действия за намаляването им.

Договореният нов регламент има за цел да се спре изпускането на метан в атмосферата, когато това може да бъде избегнато, и да се сведе до минимум изтичането на метан от дружества за енергия от изкопаеми горива, извършващи дейност в ЕС. 

Днешното предварително споразумение изисква официално приемане от Европейския парламент и от Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

Повече информация вижте в съобщението за медиите.

 

Данни

Дата на публикуване
15 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България