Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства първото по рода си споразумение за ограничаване на емисиите на метан

Стратегия на ЕС за метана
(c) European Union

Европейската комисия приветства постигнатото късно снощи предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета относно нов регламент на ЕС за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в глобален мащаб. Метанът е мощен парников газ — вторият най-голям причинител на климатични промени след въглеродния диоксид (CO2) — и също така е мощен замърсител на въздуха.

Поради това новото споразумение е от решаващо значение за изпълнението на Европейския зелен пакт и за намаляването на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. Съгласно Регламента, компаниите в сферата на промишлеността за добив на газ от изкопаеми източници, нефт и въгледобив ще бъдат задължени прецизно да измерват, наблюдават, докладват и проверяват своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг, а така също и да предприемат действия за намаляването им.

Договореният нов регламент има за цел да се спре изпускането на метан в атмосферата, когато това може да бъде избегнато, и да се сведе до минимум изтичането на метан от дружества за енергия от изкопаеми горива, извършващи дейност в ЕС. 

Днешното предварително споразумение изисква официално приемане от Европейския парламент и от Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

Повече информация вижте в съобщението за медиите.

 

Данни

Дата на публикуване
15 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България