Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства споразумението за годишния бюджет на ЕС за 2024 г.

Йоханес Хан, комисар по въпросите на бюджета и администрацията

Европейската комисия приветства споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета на ЕС за бюджета на ЕС за 2024 г., което ще осигури финансиране за приоритетите на ЕС за следващата година.

Споразумението относно бюджета за 2024 г. е за поети задължения в размер на 189,4 милиарда евро и за плащания в размер на 142,6 милиарда евро. Бюджетът за 2024 г. ще продължи да подпомага текущото икономическо възстановяване, като същевременно подсилва стратегическата автономност на Европа. Разходите в областта на околната среда и на цифровите технологии ще продължат да бъдат приоритет, за да стане Европа по-устойчива и подготвена за бъдещето, включително чрез NextGenerationEU.

Чрез одобрения днес бюджет средствата ще бъдат насочени там, където могат да помогнат най-много. 

Йоханес Хан, комисар по въпросите на бюджета и администрацията, заяви: "Не става въпрос за обичайна практика: ясно е, че е необходимо споразумение относно преразглеждането на МФР, за да се осигурят изцяло нужните ресурси за спешните нови нужди и да се запази достатъчно пространство за маневриране, за да се отговори на новите промени, които ще настъпят. Договореният днес бюджет ще допринесе за справяне с непосредствените последици от кризата в Близкия изток чрез финансиране в Съюза и в южното и източното съседство, включително за хуманитарна помощ и миграцията, но трябва да се направи още за незабавно финансиране на редица мерки, по-специално по отношение на Украйна."

Пълната разбивка по функции: 

Бюджет на ЕС за 2024 г. (в млн. евро)

 БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ 

Бюджет за 2024 г. 

 Поети задължения 

 Плащания 

1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера 

21 493,4 

20 828,0 

2. Сближаване, устойчивост и ценности 

74 560,7 

33 716,0 

— Икономическо, социално и териториално сближаване 

64 665,2 

24 155,7 

— Устойчивост и ценности 

9 895,5 

9 560,3 

3. Природни ресурси и околна среда 

57 338,6 

54 151,4 

Разходи, свързани с пазара, и преки плащания 

40 517,3 

40 505,5 

4. Миграция и управление на границите 

3 892,7 

3 249,0 

5. Сигурност и отбрана 

2 321,2 

2 035,4 

6. Съседните региони и светът 

16 230,0 

15 291,2 

7. Европейска публична администрация 

11 988,0 

11 988,0 

Тематични специални инструменти 

2 221,7 

1 734,4 

Общо бюджетни кредити 

189 385,4 

142 630,3 

Източник: Европейска комисия; сумите са в милиони евро, по текущи цени 

Следващи стъпки

Годишният бюджет за 2024 г. ще бъде официално приет от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала, което ще отбележи края на процеса, понастоящем е насрочено за 22 ноември 2023 г. 

За повече информация

Въпроси и отговори: Споразумение относно годишния бюджет за 2024 г.

Данни

Дата на публикуване
11 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България